Ключови фрази
разделителен протокол

ГКРешение №186/14.01.2016 по дело №5980/2014Ревандикационен иск * въвод във владение * правоприемство * разделителен протокол * право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №128/20.06.2013 по дело №928/2012Делба * съсобственост * недопустимост на решение * теглене на жребий * разделителен протокол
ГКРешение №213/26.05.2011 по дело №501/2010Иск за изваждане от жилище в ЖСК * доказателства * разделителен протокол * забрана за придобиване по давност * доклад по делото * доказателствена сила на нотариален акт * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
Определение №66/12.02.2010 по дело №делба * разделителен протокол * преклузия
ГКРешение №406/10.01.2012 по дело №729/2010Делба на наследство * разделителен протокол * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * увеличаване на наследство * определяне на квоти * уравнение на дялове
ГКРешение №7/27.01.2016 по дело №4711/2015Делба * Делба на наследство * теглене на жребий * публична продан * разделителен протокол
ГКРешение №226/22.12.2014 по дело №3253/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * разделителен протокол
ГКРешение №117/26.04.2011 по дело №718/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ЖСК * груб строеж * разделителен протокол * прекъсване на давност * давностно владение * самостоятелен обект
ГКРешение №233/12.05.2010 по дело №1065/2009Делба * съсобственост * публична продан * разделителен протокол * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №79/19.07.2010 по дело №824/2009Установителен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * правоприемство * разделителен протокол * доказателствена тежест * придобивна давност * прекъсване на давност * промяна на предназначение на общи части на сграда * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №498/2010/12.01.2011 по дело №1432/2009Делба * съсобственост * теглене на жребий * уравнение на дялове * разделителен протокол * окончателен разделителен протокол
ГКРешение №30/27.02.2015 по дело №5379/2014Делба * съсобственост * разделителен протокол
ГКОпределение №77/10.02.2017 по дело №3503/2016Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Делба * разделителен протокол * държавна такса
ГКРешение №9/23.02.2018 по дело №1375/2017Делба * разделителен протокол * разпределяне на имотите при делба