Ключови фрази
разполагаема част

ГКРешение №141/23.03.2012 по дело №785/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №324/16.10.2012 по дело №654/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследяване по закон * приемане на наследство по опис * разполагаема част * съсобственост
ГКРешение №71/28.05.2013 по дело №754/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * разполагаема част * преживял съпруг * универсално завещание
ГКРешение №781/29.06.2011 по дело №1627/2009Възстановяване на запазена част * наследяване * намаляване на дарение * право на ползване * разполагаема част * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №81/20.04.2012 по дело №937/2011Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * наследяване по закон * наследяване по право на заместване
ГКРешение №404/03.01.2012 по дело №995/2010Делба * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №311/01.09.2014 по дело №1952/2013възстановяване на запазена част * разполагаема част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №229/05.12.2013 по дело №3663/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * разполагаема част * дарение
ГКРешение №230/25.10.2012 по дело №354/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * разполагаема част * възстановяване на запазена част * задържане на имота от заветника или надарения * намаляване на дарение
ГКРешение №209/29.04.2010 по дело №1048/2009Възстановяване на запазена част * разполагаема част * възстановяване на запазена част * делба на наследство * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис * задържане на имота от заветника или надарения
ГКРешение №698/06.01.2010 по дело №22/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * саморъчно завещание * разполагаема част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №123/12.07.2011 по дело №569/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностен срок * разполагаема част * завет * приемане на наследство * лични средства
ГКРешение №66/20.04.2015 по дело №5654/2014Възстановяване на запазена част * разполагаема част * наследяване по закон
ГКРешение №93/15.07.2015 по дело №138/2015Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * доказателства * разполагаема част * надлежна страна
ГКРешение №455/21.12.2010 по дело №474/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * определяне на квоти * разполагаема част
ГКРешение №479/18.12.2012 по дело №482/2012Възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * Делба * намаляване на дарение * разполагаема част
ГКРешение №48/25.02.2013 по дело №715/2012Възстановяване на запазена част * разполагаема част * наследяване по закон * задържане на имота от заветника или надарения
ГКРешение №658/20.07.2011 по дело №1033/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобиване преди брака * намаляване на завещателно разпореждане * разполагаема част * договор за покупко-продажба
ГКРешение №19/04.07.2018 по дело №909/2017Делба * разполагаема част * определяне на квоти
ГКРешение №136/26.02.2019 по дело №3379/2017Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * дарение * разполагаема част
ГКРешение №61/14.06.2019 по дело №2439/2018Делба на наследство * наследяване * завет * разполагаема част