Ключови фрази
разпореждане със семейното жилище

ГКРешение №9/18.02.2014 по дело №4299/2013Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * разпореждане със семейното жилище
ГКРешение №385/24.10.2012 по дело №968/2011съпружеска имуществена общност * лично имущество * недопустимост на решение * правен интерес * относителна недействителност * разпореждане със семейното жилище
ГКРешение №307/17.10.2012 по дело №295/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на договор за дарение * разпореждане със семейното жилище * правен интерес * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис