Ключови фрази
разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий

ГКРешение №265/09.11.2012 по дело №501/2012Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * теглене на жребий * преустройство * общи части
ГКРешение №187/10.07.2014 по дело №1300/2014Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №98/06.04.2012 по дело №899/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №832/06.07.2011 по дело №219/2010Делба * окончателен разделителен протокол * уравнение на дялове * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №100/27.07.2015 по дело №6463/2014Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №481/11.01.2011 по дело №884/2009Делба на наследство * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * наследяване * земеделски земи
ГКРешение №826/22.11.2010 по дело №257/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преустройство * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * право на ползване * наследяване
ГКРешение №22/30.01.2012 по дело №145/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение № 269/27.07.2011 по дело №1329/2010Делба * определяне на квоти * самостоятелен обект * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №134/31.05.2012 по дело №1064/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №111/20.10.2014 по дело №2494/2014Делба * съсобственост * наследяване * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №222/06.12.2013 по дело №3790/2013Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отказ от наследство * окончателен разделителен протокол * наследяване по колена
ГКРешение №410/11.09.2012 по дело №939/2010Делба * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * делба на наследство * съсобственост * наследяване по колена
ГКРешение №60/26.07.2010 по дело №534/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена
ГКРешение №28/13.02.2014 по дело №5515/2013Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №425/06.12.2010 по дело №322/2010Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №397/24.10.2011 по дело №1499/2010Делба * окончателен разделителен протокол * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №459/23.11.2011 по дело №82/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * доказателства * служебно начало * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №150/21.03.2011 по дело №1666/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №986/30.08.2010 по дело №2966/2008Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * земеделски земи * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №280/21.06.2011 по дело №901/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване
ГКРешение №296/29.11.2011 по дело №442/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * окончателен разделителен протокол * теглене на жребий
ГКРешение №159/26.09.2013 по дело №1218/2013Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №29/21.02.2014 по дело №5613/2013Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №74/25.03.2013 по дело №744/2012Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №300/27.06.2011 по дело №1040/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * подобрения
ГКРешение №84/25.03.2013 по дело №847/2012Делба на наследство * съсобственост * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №47/12.02.2010 по дело №818/2009Делба * наследяване * претенции по сметки * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №911/11.01.2011 по дело №1625/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * сила на пресъдено нещо * преклузия * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * нови факти и доказателства * самостоятелен обект
ГКРешение №406/10.01.2012 по дело №729/2010Делба на наследство * разделителен протокол * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * увеличаване на наследство * определяне на квоти * уравнение на дялове
ГКРешение №429/08.01.2013 по дело №697/2011Делба * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №91/25.03.2010 по дело №778/2009Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи
ГКРешение №634/04.10.2010 по дело №1378/2009Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена * уравнение на дялове
ГКРешение №105/29.06.2011 по дело №545/2010Делба * възлагане на неподеляем имот * определяне на квоти * изключителен собственик * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * обезщетение за ползване
ГКРешение №138/14.03.2012 по дело №609/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * съсобственост * съдебно-техническа експертиза * наследяване
ГКРешение №232/21.11.2013 по дело №847/2012Делба на наследство * съсобственост * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №140/24.03.2011 по дело №373/2010Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * подобрения * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан * уравнение на дялове * изкупуване от съделител * договор за цесия
ГКРешение №165/31.05.2012 по дело №900/2011Делба * съсобственост * наследяване * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * самостоятелен обект * публична продан * обезщетение за ползване
ГКРешение №116/11.05.2012 по дело №1032/2011Делба * съсобственост * наследяване * наследяване по колена * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №368/17.01.2011 по дело №851/2009Делба * съсобственост * публична продан * доказателства * доказателства и доказателствени средства * самостоятелен обект * етажна собственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №353/04.10.2012 по дело №455/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * самостоятелен обект * наследяване по колена
ГКРешение №3/03.02.2017 по дело №2476/2016Делба * подобрения в съсобствен имот * публична продан * разпределяне на имотите при делба * Делба на наследство * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №91/20.06.2017 по дело №4198/2016Делба * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №103/22.07.2019 по дело №2831/2018Делба * публична продан * способ за извършване на делба * търпим строеж * неподеляем имот * значителни преустройства * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №151/07.01.2020 по дело №235/2019Делба * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий