Ключови фрази
решение при признание на иска

ГКОпределение №456/23.10.2012 по дело №422/2012съдебни разноски * Оспорване на бащинство * решение при признание на иска
ГКРешение №234/15.04.2010 по дело №544/2009Делба * определяне на квоти * доказателства и доказателствени средства * косвен съдебен контрол * решение при признание на иска * съсобственост * прогласяване на недействителност
ГКРешение №51/16.04.2015 по дело №5299/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * решение при признание на иска * доказателства * разваляне на договор * предварителен договор