Ключови фрази
семейно жилище

ГКРешение №25/25.07.2011 по дело №523/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * съпружеска имуществена общност * доказателства * семейно жилище * фактическа власт * ползване на семейно жилище
ГКРешение №404/10.01.2012 по дело №1720/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * семейно жилище * правен интерес
ГКРешение №64/08.03.2013 по дело №396/2012Развод поради разстройство на брака * развод * семейно жилище * родителски права и задължения * разпределяне на ползването * ползване на семейно жилище * съсобственост * интерес на детето
ГКРешение №89/14.03.2011 по дело №1102/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * трето лице * семейно жилище
ГКРешение №365/02.01.2013 по дело №240/2011Развод поради разстройство на брака * семейно жилище * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №132/24.07.2015 по дело №1241/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * право на ползване * развод * семейно жилище
ГКРешение №157/08.06.2012 по дело №42/2011семейно жилище * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №71/29.06.2018 по дело №2750/2017Делба * съпружеска имуществена общност * обезщетение за ползване * покана * семейно жилище
ГКРешение №216/30.10.2019 по дело №959/2019Задатък * разваляне на предварителен договор * семейно жилище