Ключови фрази
симулативна сделка

ГКОпределение №262/27.06.2016 по дело №2406/2016Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * Отмяна на дарението * симулативна сделка
ГКРешение №362/16.11.2015 по дело №2574/2015Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * симулативна сделка * относителна недействителност
ГКРешение №30/11.02.2015 по дело №4188/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор за продажба * симулативна сделка * съпружеска имуществена общност * нищожност-привидност на сделка * необходимо другарство
ГКРешение №94/31.03.2015 по дело №5791/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * нищожност на договор за продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност-привидност на сделка * симулативна сделка
ГКРешение №34/23.03.2015 по дело №7201/2013Нищожност * симулативна сделка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * договорна ипотека
ГКРешение №56/15.04.2013 по дело №796/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * договор за дарение * симулативна сделка
ГКРешение №455/21.04.2016 по дело №7013/2014Задължение за плащане и получаване на вещта * нередовност на исковата молба * договор за покупко-продажба * симулативна сделка * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №420/21.12.2012 по дело №187/2012Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * предварителен договор * договор за покупко-продажба * симулативна сделка
ГКРешение №405/25.11.2014 по дело №3709/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * нищожност-заобикаляне на закона * договорна ипотека * симулативна сделка
ГКРешение №186/18.07.2016 по дело №810/2016Предварителен договор * сила на пресъдено нещо * договор за покупко-продажба * симулативна сделка * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №62/20.07.2017 по дело №4283/2016Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * нищожност на договор за продажба * привидни и прикрити договори * симулативна сделка * прехвърляне на спорно право
ГКРешение №180/26.07.2017 по дело №4061/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * договор за дарение * нищожност-привидност на сделка * симулативна сделка * развод
ГКРешение №39/02.05.2018 по дело №1859/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * симулативна сделка * обезпечение по договор за заем * начало на писмено доказателство * свидетелски показания