Ключови фрази
смесена съсобственост

ГКРешение №244/20.06.2012 по дело №302/2011делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * наследствено правоприемство * смесена съсобственост
ГКРешение №239/06.08.2012 по дело №81/2011Делба на наследство * съсобственост * смесена съсобственост * прекратяване на съпружеска имуществена общност * наследяване * възлагане на неподеляем имот * публична продан
ГКРешение №476/07.03.2013 по дело №56/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * смесена съсобственост * етажна собственост * допустимост на иск
ГКРешение №202/13.07.2012 по дело №680/2011Ревандикационен иск * тълкуване на договор * индивидуализация на недвижим имот * право на строеж * смесена съсобственост * придобивна давност
ГКРешение №23/28.04.2016 по дело №4325/2015Делба * смесена съсобственост * разпределяне на имотите при делба * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи
ГКРешение №18/27.02.2013 по дело №572/2012Делба * смесена съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №144/11.07.2014 по дело №7209/2013Делба * наследяване * разпределяне на имотите при делба * смесена съсобственост
ГКРешение №158/25.11.2016 по дело №2233/2016Делба * възлагане на неподеляем имот * смесена съсобственост * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №143/08.02.2017 по дело №1693/2016Делба * смесена съсобственост * възлагане на неподеляем имот * наследство