Ключови фрази
споразумение при развод по взаимно съгласие

ГКРешение №453/09.12.2011 по дело №1411/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобиване по време на брака * доказателства * официален свидетелстващ документ * принос * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКРешение №313/10.09.2012 по дело №1076/2011Изменение и прекратяване на издръжката * споразумение при развод по взаимно съгласие * прекратяване на издръжка
ГКРешение №232/12.08.2014 по дело №7488/2013Иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници * договор за заем * вътрешни отношения между съдлъжниците * солидарен длъжник * споразумение при развод по взаимно съгласие * договор за кредит
ГКРешение №205/19.07.2012 по дело №215/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод по взаимно съгласие * сила на пресъдено нещо * трансформация * лични средства * принос * нищожност на договор за продажба * ведомствено жилище * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКОпределение №358/16.06.2015 по дело №3014/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * ползване на семейно жилище * спорна администрация * наем * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКРешение №121/23.03.2012 по дело №1428/2011споразумение при развод по взаимно съгласие * форма за действителност * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред * вещно-прехвърлителен ефект * договор за делба
ГКРешение №36/20.03.2015 по дело №4794/2014Споразумение на съпрузите при развод по взаимно съгласие * Развод по взаимно съгласие * споразумение при развод по взаимно съгласие * родителски права и задължения
ГКРешение №755/11.07.2011 по дело №27/2010Делба * съсобственост * споразумение при развод по взаимно съгласие * придобиване по време на брака * принос * определяне на квоти * съдебна спогодба