Ключови фрази
споразумение при развод поради разстройство на брака

ГКРешение №384/18.01.2016 по дело №6443/2014Лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * дарение * принос * симулация * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №296/15.06.2010 по дело №422/2009Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод поради разстройство на брака * трансформация * съдебна спогодба
ГКОпределение №441/14.06.2012 по дело №352/2012допустимост на иск * Предоставяне на семейното жилище след развода * наемни правоотношения * ползване на семейно жилище * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №415/17.11.2010 по дело №1318/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКОпределение №63/26.01.2010 по дело №7/2010преобразуване на лично имущество * установителен иск * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №150/10.06.2013 по дело №2056/2013Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * прекратяване на съпружеска имуществена общност * принос * лични средства * придобиване по време на брака * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №407/24.08.2010 по дело №1478/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * интерес на детето * доказателства * споразумение при развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №9/13.02.2013 по дело №761/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * споразумение при развод поради разстройство на брака * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №124/22.06.2010 по дело №792/2009Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * трансформация * споразумение при развод поради разстройство на брака