Ключови фрази
споразумение

НКРешение №422/20.01.2014 по дело №1466/2013Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества * диференцирана процедура * споразумение
НКРешение №598/05.01.2011 по дело №618/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение * усложнена форма на множество престъпления * приложение на чл. 24 НК * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №436/20.11.2013 по дело №1553/2013Образуване и ръководене на организирана престъпна група * споразумение * диференцирана процедура * предпоставки за споразумение
НКРешение №527/11.12.2009 по дело №545/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * кумулативно наказание * неправилно приложение на материалния закон
НКРешение №569/18.12.2009 по дело №614/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * огнестрелно оръжие
НКРешение №563/20.11.2013 по дело №1699/2013Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията * споразумение
НКРешение №573/21.12.2009 по дело №569/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * пробация * периодичност на пробационни мерки
НКРешение №41/16.03.2009 по дело №671/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * условно предсрочно освобождаване * отмяна на определение
НКРешение №115/08.03.2011 по дело №740/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение * управление на МПС след употреба на алкохол * неправилно приложение на материалния закон * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №194/05.05.2010 по дело №83/2010споразумение * съставомерност на деяние * Незаконно преминаване и превеждане през граница
НКРешение №278/05.07.2012 по дело №533/2012Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * споразумение * тежест на деяние
НКРешение №153/24.03.2010 по дело №36/2010Кумулации * споразумение * определяне на общо най-тежко наказание * най-благоприятно групиране на наказания
НКРешение №554/19.12.2011 по дело №2665/2011Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * споразумение * съизвършител
НКРешение №433/11.02.2016 по дело №1368/2015Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * установяване на нови обстоятелства * Искане за възобновяване на наказателно дело от окръжен прокурор * споразумение
НКРешение №372/20.10.2009 по дело №391/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * пробационни мерки * споразумение * в интерес на осъдения/подсъдимия * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №100/24.02.2011 по дело №2/2011Грабеж * налагане на пробационна мярка на непълнолетен * споразумение
НКРешение №379/29.06.2010 по дело №343/2010Кражба, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, когато не представлява маловажен случай * споразумение * рецидив * реална съвкупност * най-благоприятен за дееца наказателен закон * множество престъпления
НКРешение №230/02.05.2011 по дело №1309/2011Документни престъпления * споразумение * нарушаване на процесуални права на подсъдим
НКРешение №510/25.11.2013 по дело №1644/2013Незаконно преминаване и превеждане през граница * споразумение * съвкупност от престъпления * привеждане в изпълнение на отложено наказание
НКРешение №227/28.05.2014 по дело №737/2014Грабеж * споразумение
НКРешение №289/16.06.2009 по дело №274/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * причиняване на средна телесна повреда * споразумение * пробация
НКРешение №164/06.04.2012 по дело №418/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение
НКРешение №59/01.02.2013 по дело №2204/2012Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * явна несправедливост на наказанието * споразумение
НКРешение №434/16.12.2015 по дело №1490/2015Ползване на неистински или преправен документ * новооткрито обстоятелство * възобновяване на наказателно производство * споразумение
НКРешение №160/04.05.2015 по дело №282/2015Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * споразумение * право на защита
НКРешение №412/28.01.2016 по дело №1317/2015Грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * основателност на искане за възобновяване * споразумение
ТКОпределение №748/12.11.2013 по дело №3559/2013Частна касационна жалба * падеж на задължението * заповед за незабавно изпълнение * споразумение * нотариална заверка на подписите
НКРешение №484/29.12.2014 по дело №1376/2014фотография * споразумение * съкратено съдебно следствие * справедливост на наказание * право на защита
НКРешение №216/10.04.2014 по дело №474/2014Хулиганство * споразумение * явна несправедливост на наказанието
ГКРешение №406/14.01.2014 по дело №1585/2013Обезщетение при гестия * дължимо обезщетение * строително-монтажни работи * обогатяване * правна квалификация * споразумение * договор за изработка
НКРешение №312/27.06.2012 по дело №986/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * пробационни мерки * споразумение
НКРешение №424/27.10.2009 по дело №449/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * употреба на алкохол * пробационни мерки * споразумение * най-благоприятен за дееца наказателен закон
НКРешение №455/26.10.2010 по дело №430/2010Образуване и ръководене на организирана престъпна група * споразумение * отстранимо процесуално нарушение
НКРешение №549/26.01.2009 по дело №521/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * изпълнение на пробационни мерки * индивидуализация на наказание
НКРешение №265/30.05.2012 по дело №728/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * неоснователност на искане за възобновяване * споразумение
НКРешение №618/07.01.2014 по дело №2016/2013Унищожаване и повреждане * споразумение
НКРешение №251/11.05.2012 по дело №697/2012Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * споразумение * справедливост на наказание * предпоставки за приложение на чл. 55 НК
НКРешение №515/11.11.2011 по дело №2446/2011Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * споразумение
НКРешение №580/17.12.2010 по дело №596/2010Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * пробационни мерки * споразумение * несъставомерно деяние
НКРешение №267/14.06.2012 по дело №783/2012Грабеж * споразумение * протокол за оглед на местопроизшествие
НКРешение №539/21.06.2010 по дело №588/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * обсебване * опасен рецидив * съучастническа дейност * споразумение
НКРешение №154/13.07.2009 по дело №120/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * пробационни мерки * кражба в немаловажни случаи, извършена повторно * труд в полза на обществото * споразумение * незаконосъобразно наказание * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №16/10.02.2011 по дело №563/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * споразумение
НКРешение №599/15.12.2012 по дело №1944/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение
НКРешение №320/03.07.2009 по дело №316/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * съвкупност от престъпления * рецидив * най-благоприятно групиране на наказания
НКРешение №253/25.07.2013 по дело №714/2013Приготовления за престъпления, свързани с наркотични вещества * споразумение
НКРешение №500/09.03.2009 по дело №513/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * пробация
НКРешение №169/10.04.2009 по дело №128/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * новооткрито чрез разследване обстоятелство
ГКРешение №199/23.07.2012 по дело №425/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * споразумение * изпълнение на чуждо задължение
НКРешение №367/12.10.2009 по дело №374/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * изпитателен срок * малозначителност на деянието * пробационни мерки * споразумение * приложение на условното осъждане
НКРешение №338/02.09.2011 по дело №1494/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * авторство на деянието
НКРешение №159/03.04.2009 по дело №96/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * преминаване на държавна граница * преюдициални запитвания * Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. (Кодекс на шенгенските граници) * граници на Европейския съюз
НКРешение №484/17.10.2011 по дело №2056/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * индивидуализация на наказание
НКРешение №430/04.10.2010 по дело №437/2010Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * прекратяване на наказателно производство * споразумение
НКРешение №405/23.09.2010 по дело №315/2010споразумение * неправилно прилагане на условно осъждане
НКРешение №375/23.09.2013 по дело №1247/2013Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * диференцирана процедура
ГКРешение №204/04.07.2011 по дело №220/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * споразумение * застрахователно обезщетение * делинквент
НКРешение №569/09.01.2012 по дело №2796/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * опасен рецидив * в интерес на осъдения/подсъдимия * прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление
НКРешение №504/08.11.2011 по дело №2459/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * невъзстановени имуществени вреди от престъпление * споразумение * приложение на чл. 55 НК
НКРешение №260/16.06.2014 по дело №790/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * основателност на искане за възобновяване * споразумение * отмяна поради допуснато нарушение на закона
НКРешение №498/23.11.2011 по дело №2378/2011Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * задочно производство * споразумение * неучастие в наказателно производство * неявяване пред съд по уважителни или неуважителни причини
ГКРешение №255/31.10.2014 по дело №3109/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * изпълнителен лист * споразумение
НКРешение №197/12.05.2009 по дело №154/2009Подправка и използване на контролни знаци и идентификационни номера * пробация * пробационни мерки * споразумение * доказателствени искания * указания на касационната инстанция
НКРешение №653/14.01.2011 по дело №694/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * кражба в немаловажни случаи, извършена повторно * споразумение * цели на наказанието
НКРешение №33/13.03.2009 по дело №691/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * пробационни мерки * неизпълнени указания на ВКС * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №549/17.12.2009 по дело №565/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * управление на МПС след употреба на алкохол * концентрация на алкохол в кръвта * споразумение
ГКРешение №409/20.06.2012 по дело №1411/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * обедняване * споразумение * доказателства
НКРешение №386/14.10.2009 по дело №402/2009Противозаконно отнемане на МПС * споразумение * множество престъпления
НКРешение №188/25.04.2013 по дело №451/2013Привилегирован състав на кражба * споразумение * неоснователност на искане за възобновяване
НКРешение №453/27.11.2009 по дело №485/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * пробационни мерки * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №393/23.10.2014 по дело №1184/2014Кражба, представляваща опасен рецидив * процесуални нарушения * споразумение
НКРешение №418/24.10.2013 по дело №963/2013Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение
НКРешение №95/11.03.2010 по дело №721/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Кражба, представляваща опасен рецидив * цели на наказанието * споразумение
НКРешение №412/18.10.2012 по дело №760/2012Образуване и ръководене на организирана престъпна група * разпространение на наркотични вещества * споразумение
НКРешение №507/20.11.2013 по дело №1544/2013Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * споразумение * непълнолетен
НКРешение №512/05.11.2010 по дело №396/2010Грабеж * споразумение * труд в полза на обществото * пробационни мерки
ГКРешение №533/13.01.2012 по дело №251/2011Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * упражняване на родителски права * наем * споразумение
ГКРешение №379/06.01.2014 по дело №171/2012Договор за заем * споразумение * връщане на вещта * свидетелски показания
НКРешение №546/11.02.2009 по дело №533/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * пробационни мерки * управление на МПС след употреба на алкохол * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №529/29.11.2012 по дело №1955/2012Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * пробационни мерки * споразумение
НКРешение №522/07.12.2010 по дело №502/2010Лишаване от живот при професионална непредпазливост * причиняване на смърт или телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение * споразумение * съкратено съдебно следствие * случайно деяние * самопризнание
НКРешение №348/10.09.2013 по дело №1117/2013Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * пияно състояние * причинна връзка * споразумение
НКРешение №463/09.11.2012 по дело №1610/2012Длъжностно присвояване * длъжностно лице * споразумение
НКРешение №265/17.06.2009 по дело №250/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * условно осъждане * пияно състояние * лишаване от право на управление на МПС * съставомерен резултат * Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта
НКРешение №378/23.09.2013 по дело №1194/2013Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, тежко или трайно увреждане * отмяна поради допуснато нарушение на закона * споразумение * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * кумулативно наказание
НКРешение №147/25.03.2013 по дело №349/2013лихва * споразумение * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ
ГКРешение №691/01.12.2010 по дело №83/2010Преобразуване на лично имущество * съсобственост * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака * споразумение * прекратяване на съпружеска имуществена общност
НКРешение №42/01.02.2010 по дело №652/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК * признание на фактите, описани в обвинителния акт
НКРешение №121/09.03.2009 по дело №95/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * Незаконно преминаване и превеждане през граница * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №95/27.03.2014 по дело №2378/2013Образуване и ръководене на организирана престъпна група * споразумение * привеждане в изпълнение на отложено наказание
НКРешение №392/01.10.2009 по дело №379/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * квалифицирана кражба * пробационни мерки * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
ГКРешение №230/12.07.2011 по дело №1907/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * регресен иск * споразумение * деликтна отговорност
НКРешение №334/27.06.2011 по дело №1711/2011Грабеж * споразумение * определяне на наказание на непълнолетен
НКРешение №263/10.07.2015 по дело №701/2015Упражняване на професия без правоспособност * споразумение
НКРешение №344/22.06.2010 по дело №291/2010Кражба, представляваща опасен рецидив * съучастническа дейност * споразумение * авторство на деянието
НКРешение №111/19.03.2009 по дело №65/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * Европейски парламент * самопризнание * Регламент (EO) № 1889/05 на Европейския парламент относно контрола на пари в брой
НКРешение №40/06.03.2013 по дело №2291/2012Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * споразумение * обвинителен акт
НКРешение №213/15.04.2013 по дело №508/2013Незаконно преминаване и превеждане през граница * споразумение
НКРешение №499/16.12.2014 по дело №1624/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * споразумение * административно наказание по чл. 78а НК
НКРешение №214/31.07.2009 по дело №87/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * пробационни мерки * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №471/12.10.2010 по дело №460/2010Кумулации * пробационни мерки * споразумение * реална съвкупност * рецидив * неправилно приложение на материалния закон
НКРешение №168/28.04.2010 по дело №65/2010Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * споразумение * определяне на типа затворническо заведение и режим на изтърпяване на наказание
НКРешение №547/17.02.2009 по дело №541/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * новооткрито чрез разследване обстоятелство * непълно свидетелство за съдимост
НКРешение №449/28.12.2015 по дело №1531/2015Блудство с лице, ненавършило 14 г. * споразумение * справедливост на наказание
НКРешение №29/03.06.2016 по дело №90/2016споразумение * възобновяване на наказателно производство
НКРешение №281/11.06.2009 по дело №279/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК
НКРешение №535/23.11.2011 по дело №2429/2011Рекет, представляващ опасен рецидив * диференцирана процедура * споразумение
НКРешение №442/18.11.2013 по дело №1443/2013Кражба, представляваща опасен рецидив * противоречиви показания * процесуално поведение на защитник * искане за възобновяване на две основания * Европейска заповед за арест * задочно осъден * назначаване на служебен защитник * споразумение
НКРешение №141/06.04.2009 по дело №101/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * преюдициални запитвания * несъставомерно деяние * граници на Европейския съюз * Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. (Кодекс на шенгенските граници) * Незаконно преминаване и превеждане през граница * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №18/20.01.2010 по дело №656/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Рекет, придружен със заплаха за убийство или тежка телесна повреда * споразумение * статут на постоянно пребиваващ чужденец * процесуално поведение на обвиняем * протокол от съдебно заседание * участие на преводач в наказателното производство * неназначаване на преводач
НКРешение №624/22.12.2010 по дело №480/2010Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * споразумение * пробационни мерки * лишаване от право на управление на МПС * техническа грешка при изписване на акт
НКРешение №394/30.09.2010 по дело №359/2010Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * форма и съдържание на обвинителен акт * отмяна на определение * споразумение
НКРешение №191/16.04.2010 по дело №99/2010Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * споразумение * конституиране на пострадал като граждански ищец и частен обвинител
НКРешение №469/20.10.2010 по дело №438/2010споразумение * формиране на вътрешно убеждение * набедяване в престъпление пред орган на власт
НКРешение №456/08.10.2010 по дело №467/2010споразумение * определяне на типа затворническо заведение и режим на изтърпяване на наказание
НКРешение №9/14.02.2011 по дело №642/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение * приложение на условното осъждане * Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
ГКРешение №460/10.02.2014 по дело №1288/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * споразумение * вреди * неизпълнение
НКРешение №255/04.06.2013 по дело №723/2013Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * споразумение
НКРешение №307/20.07.2009 по дело №284/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * новооткрито чрез разследване обстоятелство * лишаване от право на управление на МПС
НКРешение №76/12.03.2010 по дело №754/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * отмяна на определение * новооткрито чрез разследване обстоятелство
НКРешение №361/16.10.2013 по дело №1139/2013Кражба * споразумение * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * материална незаконосъобразност
НКРешение №472/16.02.2015 по дело №1463/2014Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * диференцирана процедура * споразумение * данъчно задължено лице
НКРешение №304/07.07.2011 по дело №1610/2011споразумение * смекчаващи вината обстоятелства * набедяване в престъпление пред орган на власт
НКРешение №296/12.06.2012 по дело №925/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * Европейски съд по правата на човека
НКРешение №69/29.03.2010 по дело №684/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * административно наказание по чл. 78а НК * маловажен случай * споразумение * изменение на обвинението
НКРешение №135/14.03.2009 по дело №98/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Незаконно преминаване и превеждане през граница * съставомерност на деяние * споразумение
НКРешение №411/16.01.2015 по дело №1296/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * споразумение * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №433/05.12.2011 по дело №1099/2011Престъпления против паричната и кредитна система * споразумение * конфискация на налично имущество
НКРешение №8/11.03.2013 по дело №2053/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден
НКРешение №9/27.01.2009 по дело №511/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * условно осъждане * специална и генерална превенция
НКРешение №200/11.04.2011 по дело №1129/2011Престъпления против кредиторите * споразумение * изпадане във фалит * приложение на чл. 55 НК * неправилно приложение на материалния закон
НКРешение №36/22.01.2013 по дело №1820/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * обществено порицание * споразумение
НКРешение №109/23.03.2010 по дело №2/2010Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * споразумение * употреба на алкохол * приложение на чл. 68, ал. 1 НК * отмяна на определение
НКРешение №550/18.12.2009 по дело №559/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * диференцирана процедура * кражба в немаловажни случаи, извършена повторно * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №429/30.10.2012 по дело №1484/2012Отвличане от въоръжено лице * споразумение * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства
НКРешение №130/10.04.2009 по дело №96/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * пряк умисъл * споразумение * Незаконно преминаване и превеждане през граница
НКРешение №579/10.12.2013 по дело №1937/2013Предаване на неверни знаци чрез средства за съобщения * споразумение
НКРешение №484/02.11.2010 по дело №434/2010Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * незаконосъобразно групиране на наказания
НКРешение №119/26.02.2010 по дело №755/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * неправилна правна квалификация * споразумение * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №34/26.01.2010 по дело №660/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * основание за възобновяване на наказателното дело * споразумение
НКРешение №284/13.06.2011 по дело №1535/2011Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * споразумение * институт на условно осъждане * цели на наказанието * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №231/10.05.2014 по дело №500/2014Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * споразумение * лишаване от право на управление на МПС
НКРешение №447/27.10.2009 по дело №470/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * пробационни мерки * споразумение
НКРешение №370/28.10.2015 по дело №986/2015Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструменти * споразумение
НКРешение №447/02.11.2009 по дело №483/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * в интерес на осъдения/подсъдимия * пробационни мерки * споразумение * управление на МПС без свидетелство за правоуправление
НКРешение №264/29.05.2013 по дело №861/2013Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра * споразумение
НКРешение №243/29.06.2011 по дело №1465/2011Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение * квалификация на престъпление
НКРешение №80/21.02.2011 по дело №698/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение * замяна на наказание на непълнолетен * предпоставки за административно наказание по чл. 78а НК
НКРешение №290/25.06.2014 по дело №820/2014Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * утежняване положението на осъдения * споразумение * неправилно прилагане на условно осъждане
НКРешение №431/27.01.2014 по дело №1500/2013Телесна повреда, причинена по хулигански подбуди * Искане за възобновяване на наказателно дело от окръжен прокурор * споразумение * съучастие * новооткрито чрез разследване обстоятелство
НКРешение №368/09.10.2009 по дело №364/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Кражба, представляваща опасен рецидив * ограничаване на процесуално право * споразумение * неоснователност на искане за възобновяване
НКРешение №87/04.03.2009 по дело №22/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * правна квалификация * нарушаване на процесуални права на подсъдим
НКРешение №170/14.04.2009 по дело №101/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * вещно укривателство * продължавано престъпление * изменение на обвинението * споразумение
НКРешение №296/22.06.2015 по дело №748/2015Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * споразумение * лишаване от право на управление на МПС
НКРешение №113/02.04.2009 по дело №96/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * отнемане в полза на държавата * Незаконно преминаване и превеждане през граница
НКРешение №534/23.11.2011 по дело №2398/2011Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * споразумение
НКРешение №176/21.04.2009 по дело №153/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * квалифицирана кражба * индивидуализация на наказание
НКРешение №574/01.12.2010 по дело №508/2010Контрабанда * споразумение * помагач * Подбудител * високорисково наркотично вещество
НКРешение №555/13.12.2011 по дело №2698/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * споразумение * неправилно приложение на материалния закон * групиране на наказания * съвкупност и рецидив при множество престъпления * съотношение на съвкупност и рецидив
НКРешение №440/27.11.2014 по дело №1443/2014Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * споразумение
НКРешение №545/07.12.2010 по дело №535/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение * Определяне на първоначален режим на изтърпяване на наказанието * тип на затворническо заведение * приложение на чл. 68, ал. 1 НК
НКРешение №457/28.01.2016 по дело №1466/2015Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение
НКРешение №555/21.01.2009 по дело №586/2008ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * отказ за провеждане на съкратено съдебно следствие * споразумение * самопризнание * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК * здравословно състояние на подсъдим/осъден * ограничаване на процесуално право * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
НКРешение №24/03.02.2012 по дело №2955/2011Трафик на хора * споразумение * непредявяване на материали от досъдебното производство * индивидуализация на наказание
НКРешение №52/19.03.2009 по дело №758/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * самопризнание * Регламент (EO) № 1889/05 на Европейския парламент относно контрола на пари в брой * незаконен съдебен състав
НКРешение №440/15.11.2010 по дело №417/2010Кумулации * споразумение * незаконосъобразно групиране на наказания
НКРешение №530/19.11.2010 по дело №579/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * споразумение * наказание под законовия минимум
НКРешение №228/18.07.2011 по дело №1280/2011споразумение * диференцирана процедура * Незаконно преминаване и превеждане през граница
НКРешение №76/16.07.2014 по дело №2348/2013Кражба * споразумение * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №565/10.01.2009 по дело №553/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * лишаване от право на управление на МПС * индивидуализация на наказание
НКРешение №381/18.10.2010 по дело №363/2010Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * приложение на чл. 68, ал. 1 НК * свидетелство за съдимост * неправилно прилагане на условно осъждане * споразумение * освобождаване на непълнолетен от изтърпяване на наказание при условията на чл. 69, ал. 2 НК
НКРешение №347/03.10.2014 по дело №1068/2014Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * неоснователност на искане за възобновяване
НКРешение №255/16.07.2009 по дело №258/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * грабеж * съучастническа дейност * споразумение
НКРешение №67/09.03.2015 по дело №1974/2014Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * споразумение
НКРешение №405/01.10.2012 по дело №1340/2012Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * неправилно приложение на материалния закон * споразумение * приложение на чл. 55 НК
НКРешение №239/23.06.2009 по дело №225/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * новооткрито чрез разследване обстоятелство
НКРешение №402/29.09.2010 по дело №334/2010Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * споразумение * приложение на чл. 55 НК * смекчена наказателна отговорност * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК
НКРешение №616/16.12.2010 по дело №664/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение * акцизни стоки без бандерол * пробационни мерки * спиране изпълнението на присъда
НКРешение №207/22.04.2014 по дело №484/2014Квалифицирани състави на хулиганство * споразумение
НКРешение №122/30.04.2009 по дело №88/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * системно заемане на парични средства срещу облага
НКРешение №648/13.05.2009 по дело №675/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение
НКРешение №138/17.03.2011 по дело №1168/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК
НКРешение №349/25.11.2015 по дело №1160/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * неоснователност на искане за възобновяване * споразумение
НКРешение №497/14.12.2009 по дело №497/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №466/29.10.2012 по дело №1490/2012Обсебване * споразумение * пробационни мерки
НКРешение №101/11.03.2015 по дело №1823/2014Кражба, представляваща опасен рецидив * отказ за провеждане на съкратено съдебно следствие * споразумение
НКРешение №17/24.01.2012 по дело №2928/2011Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * споразумение * приложение на чл. 55 НК * авторство на деянието
НКРешение №105/13.07.2015 по дело №51/2015Отнемане на вещи * споразумение * приложение на чл. 53 НК
НКРешение №386/05.11.2013 по дело №1200/2013Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * споразумение
НКРешение №350/02.10.2012 по дело №1157/2012Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * споразумение * квалифициращ признак
НКРешение №387/13.10.2011 по дело №1855/2011Съставяне на официален документ с невярно съдържание * споразумение * пробационни мерки
НКРешение №505/16.02.2015 по дело №1501/2014Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * споразумение
НКРешение №544/23.12.2009 по дело №608/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * съставомерност на деяние
НКРешение №544/16.12.2013 по дело №2065/2013Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение * неналагане на кумулативно предвидено наказание * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК
НКРешение №520/28.11.2011 по дело №2652/2011Определяне на първоначален режим на изтърпяване на наказанието * техническа грешка * споразумение
НКРешение №60/27.03.2013 по дело №2277/2012Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * споразумение * привеждане в изпълнение на отложено наказание
НКРешение №431/28.10.2009 по дело №406/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * концентрация на алкохол в кръвта * съдебно-медицинска експертиза * лека телесна повреда * автотехническа експертиза * правна квалификация * средна телесна повреда * причинно-следствена връзка * конституиране на пострадал като граждански ищец и частен обвинител
НКРешение №334/23.10.2015 по дело №845/2015Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * недопустимо искане за възобновяване * споразумение
НКРешение №607/11.02.2013 по дело №1771/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * процесуални нарушения * отмяна на определение
НКРешение №467/09.12.2014 по дело №1531/2014Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * споразумение
НКРешение №55/05.02.2009 по дело №635/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * реабилитация по съдебен ред * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №80/18.05.2009 по дело №697/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * лишаване от право на управление на МПС * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
ГКОпределение №446/20.12.2013 по дело №5742/2013международна компетентност на български съд * Развод * споразумение * местна подсъдност
НКРешение №563/22.12.2009 по дело №591/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * пробационни мерки * групиране на наказания * възпитателни мерки * утежняване положението на осъдения * управление на МПС след употреба на алкохол * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №398/10.10.2012 по дело №1232/2012Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * споразумение * физиологичен афект
НКРешение №3/15.02.2012 по дело №2986/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * отнемане в полза на държавата * споразумение
НКРешение №409/15.12.2009 по дело №428/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №537/17.12.2009 по дело №579/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * извършване на археологически разкопки и отчуждаване на културни ценности * археологически обект/паметник на културата * споразумение * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК * отнемане в полза на държавата на предмета на престъплението
НКРешение №49/05.02.2013 по дело №2276/2012лихва * споразумение * неоснователност на искане за възобновяване
НКРешение №34/16.03.2009 по дело №694/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * условно осъждане * материална незаконосъобразност * най-благоприятен за дееца наказателен закон
НКРешение №487/12.12.2014 по дело №1400/2014Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * споразумение
НКРешение №323/28.06.2012 по дело №1007/2012споразумение * кумулативно наказание * недопустимост на споразумение
НКРешение №171/13.08.2010 по дело №52/2010високорисково наркотично вещество * държане на неистински парични знаци * споразумение * участие на тълковник
НКРешение №475/01.02.2012 по дело №2348/2011Контрабанда на наркотични вещества * споразумение * нарушено право на защита
НКРешение №659/27.12.2010 по дело №649/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение * определяне на типа затворническо заведение и режим на изтърпяване на наказание
НКРешение №265/11.07.2014 по дело №871/2014Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * споразумение * неоснователност на искане за възобновяване
НКРешение №114/01.03.2012 по дело №42/2012Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * споразумение
НКРешение №278/28.06.2010 по дело №236/2010Противозаконно отнемане на МПС * споразумение * съучастническа дейност * съизвършител
НКРешение №319/18.07.2013 по дело №994/2013Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * споразумение * неприложимост на института на условното осъждане * материална незаконосъобразност
НКРешение №423/01.12.2014 по дело №1338/2014Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * споразумение * административно наказание по чл. 78а НК
НКРешение №230/03.06.2014 по дело №487/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * споразумение
НКРешение №361/02.07.2010 по дело №349/2010Кумулации * споразумение * продължавана престъпна дейност * съучастническа дейност * съизвършител
НКРешение №392/06.10.2009 по дело №396/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * съкратено съдебно следствие * кражба, представляваща опасен рецидив * диференцирана процедура * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №541/12.12.2012 по дело №1687/2012лихва * споразумение
НКРешение №245/19.05.2014 по дело №652/2014 * основателност на искане за възобновяване * споразумение
ГКРешение №206/24.11.2015 по дело №833/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * споразумение * развод * право на задържане * обезщетение за ползване * подобрения
НКРешение №209/24.07.2015 по дело №440/2015Грабеж * споразумение * рецидив * съвкупност от престъпления
НКРешение №563/24.11.2010 по дело №567/2010Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * помагач * съучастническа дейност * споразумение * Кражба
НКРешение №137/11.05.2009 по дело №98/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15.03.2001 г. * преминаване на държавна граница * Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. (Кодекс на шенгенските граници) * граничен контрол * споразумение * граници на Европейския съюз * Незаконно преминаване и превеждане през граница * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №311/09.10.2014 по дело №945/2014Ползване на неистински или преправен документ * не два пъти за едно и също нещо (non bis in idem) * Европейска заповед за арест * споразумение
НКРешение №445/21.11.2014 по дело №1290/2014Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * споразумение
НКРешение №426/21.10.2010 по дело №396/2010Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * високорисково наркотично вещество * споразумение * съкратено съдебно следствие
НКРешение №244/04.05.2011 по дело №1432/2011Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * споразумение * Определяне на първоначален режим на изтърпяване на наказанието * изпитателен срок * незаконосъобразно групиране на наказания
НКРешение №91/12.02.2013 по дело №5/2013Противозаконно лишаване от свобода * споразумение
НКРешение №338/19.06.2013 по дело №989/2013Набедяване в престъпление пред орган на власт * процесуални нарушения * споразумение
НКРешение №492/07.11.2011 по дело №2264/2011споразумение * Незаконно преминаване и превеждане през граница
НКРешение №607/20.12.2011 по дело №2909/2011Определяне на първоначален режим на изтърпяване на наказанието * споразумение * първоначален общ режим на изтърпяване на наказание * утежняване положението на осъдения
НКРешение №136/09.03.2010 по дело №768/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * контрабанда на наркотични вещества * индивидуализация на наказание
НКРешение №261/14.09.2009 по дело №223/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * административно наказание по чл. 78а НК
НКРешение №142/13.04.2009 по дело №99/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * граничен контрол * Незаконно преминаване и превеждане през граница
НКРешение №121/29.03.2012 по дело №215/2012Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * лишаване от право на управление на МПС * споразумение
НКРешение №242/29.04.2010 по дело №154/2010Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * привеждане в изпълнение наказание лишаване от свобода * споразумение * отмяна на определение
НКРешение №293/16.07.2009 по дело №267/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * съучастническа дейност * висящо наказателно производство
НКРешение №36/26.01.2010 по дело №674/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * във вреда на осъден * средна телесна повреда * споразумение
НКРешение №434/02.12.2009 по дело №463/2009Квалифицирани състави на изнудване * съучастническа дейност * споразумение * пряк умисъл * прескачащо обжалване
НКРешение №166/22.05.2015 по дело №255/2015Кражба в немаловажни случаи, извъшена повторно * споразумение * материална незаконосъобразност
НКРешение №314/02.07.2009 по дело №212/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * непредпазливо причинена телесна повреда в транспорта * административно наказание по чл. 78а НК
ТКОпределение №305/Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected по дело №208/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * публична държавна собственост * договор за услуга * споразумение * договорна отговорност
НКРешение №414/08.11.2012 по дело №1418/2012Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * споразумение * определяне на типа затворническо заведение и режим на изтърпяване на наказание
НКРешение №385/18.11.2013 по дело №1149/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * споразумение
НКРешение №532/21.12.2012 по дело №1874/2012Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * споразумение * пробационни мерки * лишаване от право на управление на МПС
НКРешение №444/31.10.2012 по дело №1353/2012Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК * споразумение
НКРешение №212/20.05.2009 по дело №156/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * дата на извършване на престъплението * минало осъждане * приложение на чл. 68, ал. 1 НК * споразумение * свидетелство за съдимост
НКРешение №305/01.07.2009 по дело №287/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * споразумение * генерална и индивидуална превенция * условно осъждане * индивидуализация на наказание
НКРешение №491/05.12.2012 по дело №1779/2012Придобиване или прокарване в обращение на подправени парични знаци или платежни инструменти * споразумение * оговор * самопризнание
НКРешение №52/31.01.2012 по дело №3014/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * предварителен сговор
НКРешение №21/24.01.2015 по дело №1702/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * споразумение
НКРешение №102/09.04.2009 по дело №665/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Бягство на затворник * споразумение
НКРешение №144/01.04.2010 по дело №1/2010споразумение * грабеж * неправилно приложение на материалния закон * отмяна на определение
НКРешение №231/17.05.2012 по дело №644/2012Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * споразумение * одобряване на споразумение
НКРешение №379/28.10.2009 по дело №332/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * опасен рецидив * споразумение
НКРешение №327/11.07.2013 по дело №908/2013лихва * споразумение * незаконосъобразно определен първоначален режим за изтърпяване на наказанието
НКРешение №497/04.11.2011 по дело №2260/2011Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * непълнолетен * споразумение
НКРешение №229/05.06.2015 по дело №321/2015Контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали за производство на наркотични вещества * споразумение * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №577/23.11.2010 по дело №641/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от окръжен прокурор * споразумение * съдебно-психиатрична експертиза
НКРешение №229/25.04.2013 по дело №603/2013Лъжесвидетелстване * споразумение * съкратено съдебно следствие * затаяване на истина * признание на фактите, описани в обвинителния акт * обективна и субективна несъставомерност
НКРешение №276/13.07.2011 по дело №1528/2011Кумулации * споразумение * приложение на чл. 24 НК
НКРешение №245/25.05.2010 по дело №181/2010Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * в интерес на осъдения/подсъдимия * споразумение * определяне на наказание на непълнолетен
ТКОпределение №143/23.02.2010 по дело №912/2009заповед за незабавно изпълнение * споразумение
НКРешение №429/31.01.2013 по дело №1539/2012Измама * споразумение
НКРешение №210/20.04.2011 по дело №1120/2011Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * лека телесна повреда * споразумение
НКРешение №470/13.12.2011 по дело №2499/2011Кражба на вещ, която не е под постоянен надзор * споразумение * укриване /нежелание за лично участие в процеса/
НКРешение №418/01.10.2010 по дело №413/2010кражба в немаловажни случаи, извършена повторно * споразумение * приложение на чл. 68, ал. 1 НК * Определяне на първоначален режим на изтърпяване на наказанието
НКРешение №478/11.11.2010 по дело №481/2010Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * споразумение * условно осъждане * високорисково наркотично вещество * нарушени основни принципи на наказателния процес
НКРешение №163/27.03.2012 по дело №426/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * приложение на чл. 55 НК * съкратено съдебно следствие * определяне на наказание при условията на чл. 58а НК
НКРешение №352/16.07.2013 по дело №1106/2013Документни престъпления * споразумение
НКРешение №469/12.11.2009 по дело №496/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Телесна повреда, причинена в състояние на силно раздразнение и превишаване пределите на неизбежната отбрана * споразумение * хулигански подбуди * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №196/10.04.2009 по дело №184/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * пробационни мерки * определяне размер на наказание
НКОпределение №171/06.12.2012 по дело №2093/2012Касационни частни дела по спорове за подсъдност * съучастническа дейност * споразумение * спор за подсъдност
НКРешение №583/17.12.2010 по дело №557/2010Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * обществено порицание * управление на МПС без свидетелство за правоуправление
НКРешение №255/07.06.2012 по дело №767/2012Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра * споразумение * имуществени вреди от престъпление
НКРешение №421/15.05.2015 по дело №1244/2014възобновяване на наказателно производство * споразумение
ГКРешение №313/17.02.2012 по дело №62/2011Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация * споразумение * съсобственост
НКРешение №552/03.12.2010 по дело №536/2010Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * споразумение * пробационни мерки
НКРешение №472/25.10.2010 по дело №440/2010Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * нарушаване на процесуални права на подсъдим * споразумение * невярно посочена година на извършване на престъпление
НКРешение №420/16.11.2009 по дело №452/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * високорисково наркотично вещество * приложение на чл. 55 НК
НКРешение №211/30.04.2009 по дело №175/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * индивидуализация на наказание
НКРешение №32/10.02.2012 по дело №3027/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * споразумение * неоснователност на искане за възобновяване
НКРешение №184/24.10.2016 по дело №606/2016Грабеж * оправдателна присъда * споразумение
НКРешение №251/02.12.2016 по дело №972/2016Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * споразумение * основателност на искане за възобновяване * неправилно приложение на материалния закон
НКРешение №27/28.02.2017 по дело №37/2017Пране на пари, приготовление и сдружаване * процесуални нарушения * споразумение
НКРешение №74/25.04.2017 по дело №205/2017Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * споразумение * правилно приложение на материалния закон
НКРешение №87/22.05.2017 по дело №328/2017Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * споразумение
ГКРешение №122/29.05.2017 по дело №3736/2016Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * споразумение * Застрахователно обезщетение * обратен иск
ГКРешение №80/25.07.2017 по дело №1141/2016Нищожност * мотиви на въззивно решение * юридическо лице и търговец * липса на съгласие * споразумение * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №145/01.12.2017 по дело №2587/2016Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * споразумение * служебно приложение на императивен материален закон * обратно изкупуване
НКРешение №17/29.01.2018 по дело №1270/2017Образуване и ръководене на организирана престъпна група * Реабилитации * споразумение * възобновяване на наказателно производство
ТКРешение №16/07.02.2018 по дело №887/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * потребител * споразумение * нищожност
НКРешение №44/23.03.2018 по дело №12/2018Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * споразумение * Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден
НКРешение №61/27.04.2018 по дело №215/2018Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * споразумение * одобряване на споразумение
ГКРешение №27/25.05.2018 по дело №2136/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * споразумение * тълкуване на договор
ГКРешение №26/06.07.2018 по дело №1802/2017Ревандикационен иск * отменителен /Павлов/ иск * споразумение * тълкуване на договор
ТКРешение №258/07.08.2018 по дело №3113/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * споразумение * недействителност на действия и сделки
НКРешение №162/26.10.2018 по дело №839/2018Телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител * споразумение
НКРешение №191/07.11.2018 по дело №656/2018Телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител * споразумение * процесуални нарушения * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №246/17.12.2018 по дело №927/2018Умишлен палеж в това число и квалифицираните състави, палеж чрез взрив * споразумение
НКРешение №11/28.01.2019 по дело №1243/2018Унищожаване или повреждане на защитени територии, растителни или животински видове * споразумение
НКРешение №201/05.02.2019 по дело №793/2018Образуване и ръководене на организирана престъпна група * споразумение
ТКРешение №71/04.06.2019 по дело №1842/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * споразумение * липса на съгласие
ГКРешение №42/01.07.2019 по дело №1914/2018Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * отговорност на държавата за вреди * незаконно обвинение * размер на обезщетението * неимуществени вреди * справедливост на обезщетение * разглеждане на делото в разумен срок * споразумение * забава * лихва
НКРешение №118/05.07.2019 по дело №347/2019Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * споразумение * възобновяване на наказателно производство * неоснователност на искане за възобновяване * новооткрито чрез разследване обстоятелство
ТКРешение №91/26.07.2019 по дело №251/2019Иск за отмяна на арбитражно решение * споразумение * арбитражна клауза
НКРешение №162/13.11.2019 по дело №755/2019Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * одобряване на споразумение * съществени процесуални нарушения * споразумение * основателност на искане за възобновяване * Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * незаконосъобразно споразумение
НКРешение №25/13.02.2020 по дело №1222/2019Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * неоснователност на искане за възобновяване * споразумение
НКРешение №252/17.02.2020 по дело №1000/2019Престъпление по чл. 345а, ал. 1 и 2 НК * липса на мотиви * споразумение
НКРешение №14/25.02.2020 по дело №845/2019Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * неоснователност на искане за възобновяване * процесуални нарушения * одобряване на споразумение * споразумение * заповед за задържане от полицейски орган