Ключови фрази
спорна администрация

ГКРешение №403/29.02.2016 по дело №6903/2014Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * спорна администрация
ГКРешение №119/17.04.2015 по дело №3368/2014Спор относно родителските права * упражняване на родителски права * спорна администрация * спиране на производството по делото * прекратяване при висящ процес
ГКОпределение №628/30.12.2008 по дело №2232/2008разпределяне на ползването * допустимост на иск * спорна администрация
ГКРешение №7/03.02.2015 по дело №2558/2014Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * спорна администрация * висящност на процеса
ГКРешение №309/24.10.2012 по дело №226/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * правомощия на въззивната инстанция * преюдициално значение * преустройство * спорна администрация
ГКРешение №273/26.05.2010 по дело №4524/2008разпределяне на ползването * съсобственост * спорна администрация * делба * изменение на разпределението на ползване * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКОпределение №385/25.08.2015 по дело №3423/2015Частна касационна жалба * спорна администрация * разноски * лични отношения между родители и деца
ГКОпределение №5/07.01.2011 по дело №545/2010главно встъпване * спорна администрация * задължително другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №185/03.08.2012 по дело №1380/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * съсобственост
ГКРешение №335/25.10.2012 по дело №317/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * право на ползване * спор за материално право * преюдициално значение * спорна администрация
ГКРешение №139/23.03.2010 по дело №4255/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * спорна администрация
ГКОпределение №358/16.06.2015 по дело №3014/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * ползване на семейно жилище * спорна администрация * наем * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКОпределение №332/02.06.2015 по дело №2518/2015Частна касационна жалба * разноски * спорна администрация
ГКРешение №295/04.12.2015 по дело №3212/2015Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * спорна администрация
ГКРешение №96/14.03.2016 по дело №4842/2015Наемно правоотношение * спорна администрация * ползване на семейно жилище * развод
ГКОпределение №556/23.10.2009 по дело №493/2009ЖСК * свикване на ОС на ЖСК * спорна администрация
ГКРешение №795/11.11.2010 по дело №1738/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * допустимост на иск * разпределяне на ползването * спорна администрация
ГКОпределение №384/04.08.2015 по дело №2776/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * спорна администрация * списък на разноските
ГКРешение №593/28.06.2010 по дело №1275/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * етажна собственост * спорна администрация
ГКРешение №421/19.05.2010 по дело №581/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * правен интерес * спорна администрация * съсобственост * право на ползване * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №409/26.05.2010 по дело №224/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * таван * доказателства * преустройство * съсобственост * самостоятелен обект * надстрояване * придобивна давност * право на строеж
ГКОпределение №290/20.04.2012 по дело №106/2012Предоставяне на семейното жилище след развода * спорна администрация
ГКРешение №250/08.06.2012 по дело №1247/2011разпределяне на ползването * спорна администрация * необходимо другарство * право на ползване * конституиране на страни
ГКОпределение №252/25.09.2015 по дело №3895/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * спорна администрация
ГКОпределение №362/30.06.2009 по дело №333/2009отвличане на дете * спиране на изпълнение на съдебно решение * упражняване на родителски права * недопустимост на обезпечението * спорна администрация * международна компетентност на български съд
ГКРешение №86/13.09.2016 по дело №4685/2015Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * пътуване в чужбина * спорна администрация * интерес на детето
ГКРешение №124/12.10.2017 по дело №4080/2016Изискуемост на задължението * спорна администрация * недопустимост на иск * определяне на срок за изпълнение