Ключови фрази
стойност на отнето имущество

ГКРешение №364/2014/04.03.2015 по дело №590/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №15/27.02.2013 по дело №736/2010отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * давностен срок
ГКРешение №328/2011/29.03.2013 по дело №271/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество
ГКРешение №530/03.04.2012 по дело №1723/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * свидетелски показания * стойност на отнето имущество
ГКРешение №162/02.06.2015 по дело №6592/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * договор за заем * стойност на отнето имущество
ГКРешение №481/23.04.2013 по дело №99/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №130/29.05.2013 по дело №603/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №129/08.06.2015 по дело №5562/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №270/11.09.2012 по дело №797/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №237/13.11.2015 по дело №1822/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №750/13.12.2010 по дело №952/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №365/14/30.03.2015 по дело №983/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * трансформация
ГКРешение №89/14.08.2012 по дело №317/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №381/06.01.2015 по дело №5379/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество
ГКРешение №834/23.12.2010 по дело №1417/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
НКРешение №511/13.12.2010 по дело №508/2010Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * разпознаване * достоверност на свидетелски показания * стойност на отнето имущество
ГКРешение №358/11/14.08.2012 по дело №1022/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №671/09.11.2010 по дело №875/2010отнемане в полза на държавата * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност *
НКРешение №407/06.11.2012 по дело №1225/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * прочитане на свидетелски показания * стойност на отнето имущество
ГКРешение №156/29.05.2013 по дело №890/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №264/25.10.2017 по дело №5307/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * доказателствена сила на нотариален акт