Ключови фрази
съдебна спогодба

ГКРешение №218/24.07.2013 по дело №566/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * уравнение на дялове * претенции по сметки * възражение за изтекла давност * съдебна спогодба * етажна собственост
ГКРешение №44/16.08.2010 по дело №4859/2008Ревандикационен иск * делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * съдебна спогодба * недопустимост на иск
ГКРешение №374/15.06.2010 по дело №4354/2008Делба * делба на наследство * нищожност на делба * конститутивно действие * определяне на квоти * наследяване * съсобственост * придобивна давност * прекъсване на давност * съдебна спогодба
ГКРешение №248/30.07.2010 по дело №88/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо * неизпълнение в срок
ГКРешение №296/15.06.2010 по дело №422/2009Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод поради разстройство на брака * трансформация * съдебна спогодба
ГКРешение №122/21.06.2013 по дело №930/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съдебна спогодба * наследяване
ГКОпределение №6/18.02.2014 по дело №5494/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо * тълкуване на договор * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №64/31.03.2011 по дело №1309/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * право на ползване * съдебна спогодба * уравнение на дялове * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на форма * нищожност на отделни части на договор
ГКОпределение №165/09.04.2013 по дело №1250/2013поправка на очевидна фактическа грешка * съдебна спогодба * делба
ТКОпределение №212/20.03.2013 по дело №1403/2013Частна касационна жалба * съдебни разноски * връщане на внесена държавна такса * съдебна спогодба
ГКРешение №401/11.01.2013 по дело №15/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * съдебна спогодба
ГКРешение №232/18.12.2013 по дело №2215/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №367/24.10.2011 по дело №1230/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * делба * съдебна спогодба * допустимост на иск * план за новообразувани имоти
ГКРешение №755/11.07.2011 по дело №27/2010Делба * съсобственост * споразумение при развод по взаимно съгласие * придобиване по време на брака * принос * определяне на квоти * съдебна спогодба
ТКОпределение №532/16.10.2009 по дело №563/2009оттегляне на иск * съдебна спогодба
ГКРешение №303/31.03.2010 по дело №587/2009Делба * съдебна спогодба * нищожност на съдебна спогодба * съсобственост
ГКРешение №263/12.06.2012 по дело №1138/2011Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * разпределяне на ползването * съдебна спогодба
ГКРешение №8/26.07.2011 по дело №115/2010Нищожност * договор за делба * правоприемство * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съдебна спогодба
ГКРешение №630/04.11.2010 по дело №461/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за забава * обезщетение за неизпълнение * съдебна спогодба * съсобственост
ГКРешение №210/04.11.2013 по дело №2196/2013Делба * съсобственост * съдебна спогодба * официален документ
ГКРешение №314/11.12.2013 по дело №3696/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съдебна спогодба * преустройство
ГКРешение №447/02.12.2011 по дело №1182/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съдебна спогодба * възлагане на неподеляем имот * договор за спогодба * сила на пресъдено нещо * разваляне поради неизпълнение
ГКОпределение №161/11.07.2016 по дело №1328/2016Частна касационна жалба * Делба * разваляне поради неизпълнение * разваляне на договор по съдебен ред * съдебна спогодба * допустимост на иск
ТКОпределение №372/01.08.2018 по дело №1620/2018Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * съдебна спогодба