Ключови фрази
таван

ГКРешение №241/14.07.2010 по дело №1170/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * съсобственост * отчуждаване * държавна собственост * таван
ГКРешение №47/25.04.2012 по дело №929/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * общи части * самостоятелен обект * таван
ГКРешение №211/13.09.2011 по дело №1940/2009Негаторен иск * ревандикационен иск * придобивна давност * общи части * таван
ГКРешение №95/24.06.2015 по дело №524/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * таван
ГКРешение №743/14.03.2011 по дело №1720/2009Установителен иск * установяване право на собственост * таван * етажна собственост * съсобственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * възражение за изтекла давност
ГКРешение №332/06.07.2010 по дело №633/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * етажна собственост * общи части * таван * таван * присъединяване
ГКРешение №399/10.05.2010 по дело №1013/2009етажна собственост * общи части * право на строеж * незаконен строеж * узаконяване на строеж * надстрояване * таван * Ревандикационен иск
ГКРешение №473/25.11.2011 по дело №1501/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * самостоятелен обект * преустройство * общи части * експертиза * архитектурен проект * таван * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №179/09.03.2010 по дело №219/2009таван * етажна собственост * общи части * предаване на владение * нередовност на исковата молба * Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №118/2014/07.01.2015 по дело №3138/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * промяна на предназначение на общи части на сграда * таван * общи части
ГКРешение №488/02.03.2011 по дело №364/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * право на строеж * приращения * негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * таван * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №841/19.12.2013 по дело №7664/2013индивидуализация на недвижим имот * вписване в имотен регистър * таван
ГКРешение №26/28.01.2010 по дело №5062/2008отклонение от одобрен архитектурен проект * таван * Делба * съсобственост
ГКРешение №224/2011/04.01.2012 по дело №1420/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * таван * общи части * придобивна давност * разпределяне на ползването
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №688/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * таван * неоснователно обогатяване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * общи части * етажна собственост * право на ползване
ГКРешение №232/04.11.2011 по дело №1354/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * таван * самостоятелен обект
ГКРешение №265/17.11.2014 по дело №3314/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * одобрен инвестиционен проект * таван * ЖСК * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №294/07.01.2015 по дело №4050/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на строеж * наследяване * приращения * съсобственост * преустройство * таван * придобивна давност
ГКРешение №409/26.05.2010 по дело №224/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * таван * доказателства * преустройство * съсобственост * самостоятелен обект * надстрояване * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №212/16.04.2010 по дело №2937/2008етажна собственост * надстрояване * таван * делба * общи части * Делба
ГКРешение №135/21.11.2016 по дело №1072/2016Негаторен иск * отклонение от одобрен архитектурен проект * преустройство * съсобственост * таван
ГКРешение №130/18.11.2019 по дело №1017/2019Ревандикационен иск * придобивна давност * таван * прекъсване на давност