Ключови фрази
теглене на жребий

ГКРешение №265/09.11.2012 по дело №501/2012Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * теглене на жребий * преустройство * общи части
ГКРешение №34/28.03.2016 по дело №5663/2015Делба * разпределяне на имотите при делба * реална част * уравнение на дялове * теглене на жребий
ГКРешение №39/19.04.2016 по дело №4051/2015Делба на наследство * публична продан * теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №832/06.07.2011 по дело №219/2010Делба * окончателен разделителен протокол * уравнение на дялове * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект
ГКРешение № 269/27.07.2011 по дело №1329/2010Делба * определяне на квоти * самостоятелен обект * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №70/26.03.2010 по дело №304/2009Делба на наследство * наследяване * теглене на жребий * претенции по сметки
ГКОпределение №128/11.05.2016 по дело №1589/2016Частна касационна жалба * теглене на жребий * прекратяване на производството по делото * Делба
ГКРешение №296/29.11.2011 по дело №442/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * окончателен разделителен протокол * теглене на жребий
ГКРешение №128/20.06.2013 по дело №928/2012Делба * съсобственост * недопустимост на решение * теглене на жребий * разделителен протокол
ГКРешение №109/2014/22.01.2015 по дело №6761/2013Делба на наследство * публична продан * теглене на жребий
ГКРешение №406/10.01.2012 по дело №729/2010Делба на наследство * разделителен протокол * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * увеличаване на наследство * определяне на квоти * уравнение на дялове
ГКРешение №295/20.06.2011 по дело №595/2010Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №171/26.05.2010 по дело №4171/2008Делба * делба * земеделски земи * публична продан * съсобственост * наследяване * теглене на жребий * конституиране на страни
ГКРешение №7/27.01.2016 по дело №4711/2015Делба * Делба на наследство * теглене на жребий * публична продан * разделителен протокол
ГКРешение №107/10.11.2015 по дело №1083/2015Делба на наследство * разпределяне на имотите при делба * теглене на жребий * реална част
ГКРешение №75/27.02.2012 по дело №741/2011Делба * съсобственост * публична продан * необходимо другарство * задължително другарство * изкупуване от съделител * теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * нищожност на делба
ГКРешение №377/19.10.2010 по дело №742/2010Делба * съсобственост * теглене на жребий * публична продан * самостоятелен обект * преустройство
ГКРешение №498/2010/12.01.2011 по дело №1432/2009Делба * съсобственост * теглене на жребий * уравнение на дялове * разделителен протокол * окончателен разделителен протокол
ГКРешение №166/03.12.2018 по дело №28/2018Делба * теглене на жребий
ГКРешение №30/27.03.2019 по дело №1891/2018Делба на наследство * окончателен разделителен протокол * теглене на жребий * наследяване по колена