Ключови фрази
търпим строеж

ГКРешение №74/09.07.2014 по дело №6580/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * търпим строеж * съсобственост
Решение №900/05.01.2011 по дело №одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * застрояване * търпим строеж * реституция * отчуждаване * самостоятелен обект * установяване право на собственост
ГКРешение №315/25.10.2012 по дело №1189/2011Делба * съсобственост * незаконен строеж * подобрения * доказателства * публична продан * обезщетение за ползване * търпим строеж * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №98/24.06.2015 по дело №7027/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * търпим строеж * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №248/18.02.2015 по дело №7027/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * незаконен строеж * търпим строеж
ГКРешение №238/17.07.2012 по дело №1081/2011Негаторен иск * търпим строеж * удостоверение за търпимост на строеж * косвен съдебен контрол
ГКРешение №493/24.06.2010 по дело №719/2009Негаторен иск * незаконен строеж * отстояния от регулационните граници * търпим строеж * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №411/06.03.2013 по дело №85/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * търпим строеж
ГКРешение №129/22.07.2014 по дело №4880/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * търпим строеж
ГКРешение №60/06.07.2016 по дело №5397/2015Негаторен иск * самостоятелен обект * търпим строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * одобрен инвестиционен проект * незаконен строеж
ГКРешение №103/22.07.2019 по дело №2831/2018Делба * публична продан * способ за извършване на делба * търпим строеж * неподеляем имот * значителни преустройства * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий