Ключови фрази
универсално завещание

ГКРешение №223/17.12.2015 по дело №2285/2015нищожност на завещателно разпореждане * универсално завещание * завет * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №473/17.01.2013 по дело №1395/2011Унищожаемост на завещателно разпореждане * унищожаване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * универсално завещание * нотариално удостоверяване * свидетелски показания * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №324/16.10.2012 по дело №654/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследяване по закон * приемане на наследство по опис * разполагаема част * съсобственост
ГКРешение №71/28.05.2013 по дело №754/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * разполагаема част * преживял съпруг * универсално завещание
ГКРешение №895/27.05.2011 по дело №1656/2009Делба на наследство * съсобственост * приемане на наследство по опис * право на строеж * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * определяне на квоти * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * наследяване по колена * универсално завещание
ГКРешение №267/31.08.2011 по дело №564/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследяване по закон * универсално завещание
ГКРешение №166/31.05.2012 по дело №65/2012Делба * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на квоти * универсално завещание * саморъчно завещание * доказателствена тежест * възстановяване на запазена част * погасителна давност
ГКРешение №76/08.06.2015 по дело №6647/2014Делба * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част
ГКРешение №25/12.02.2016 по дело №4119/2015Нищожност на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследствен дял
ГКРешение №354/10.05.2012 по дело №164/2011Ревандикационен иск * универсално завещание
ГКРешение №195/21.12.2013 по дело №2590/2013Делба * наследяване * нови факти и доказателства * универсално завещание * нищожност
ГКРешение №276/05.03.2014 по дело №2959/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * универсално завещание
ГКРешение №367/12.12.2012 по дело №155/2012Възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * задължение на съда за съобщаване на неподлежащи на доказване факти * универсално завещание * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №187/20.07.2012 по дело №112/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * модалитет * универсално завещание * завет * наследствено правоприемство * придобивна давност * прекъсване на давност * възстановяване на запазена част * нищожност на саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №833/06.01.2011 по дело №1221/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * наследяване по закон * универсално завещание * доказателства
ГКРешение №55/26.02.2014 по дело №685/2012Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * универсално завещание
ГКРешение №24/19.02.2015 по дело №3526/2014Делба * определяне на квоти * универсално завещание * граждански брак
ГКРешение №184/31.10.2013 по дело №1438/2013Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * приемане на наследство * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание * универсално завещание * завет
ГКРешение №187/20.04.2011 по дело №1780/2009Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на завещателно разпореждане * процесуална дееспособност * конклудентни действия * универсално завещание
ГКРешение №268/29.09.2012 по дело №410/2011Делба на наследство * определяне на квоти * саморъчно завещание * завет * универсално завещание * земеделски земи * съсобственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №861/09.12.2010 по дело №1557/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * наследяване * универсално завещание * противоконституционност * новооткрито наследство
ГКРешение №22/02.06.2017 по дело №3786/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * универсално завещание * тълкуване на едностранна сделка