Ключови фрази
унищожаване на завещателно разпореждане

ГКРешение №473/17.01.2013 по дело №1395/2011Унищожаемост на завещателно разпореждане * унищожаване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * универсално завещание * нотариално удостоверяване * свидетелски показания * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №207/21.01.2016 по дело №1381/2015Делба * саморъчно завещание * съсобственост * унищожаване на завещателно разпореждане * частен документ * действие спрямо трети лица
ГКРешение №113/28.02.2011 по дело №1062/2010саморъчно завещание * предаване на владение * доказателства * унищожаване на завещателно разпореждане *
ГКРешение №529/01.07.2013 по дело №181/2011Унищожаемост на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * унищожаване на завещателно разпореждане * правоприемство * оспорване на произход * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №274/13.11.2012 по дело №461/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * присъединяване към въззивната жалба * сила на пресъдено нещо * мотиви на въззивно решение * нищожност на завещателно разпореждане * правомощия на въззивната инстанция * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКОпределение №87/27.02.2015 по дело №5865/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията * унищожаване на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №320/29.06.2010 по дело №5021/2008Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * доказателствена тежест * унищожаване на завещателно разпореждане