Ключови фрази
упражняване на търговска дейност

ГКРешение №151/16.04.2015 по дело №5341/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * упражняване на търговска дейност * изпълнение на чуждо задължение
ГКРешение №161/30.07.2010 по дело №86/2009Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * упражняване на търговска дейност * друго трудово правоотношение
ГКРешение №406/11.07.2013 по дело №419/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество * упражняване на търговска дейност * принос * висяща недействителност