Ключови фрази
уравнение на дялове

ГКРешение №721/11.11.2010 по дело №1433/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * конститутивно действие
ГКРешение №67/25.03.2016 по дело №5264/2015Делба * уравнение на дялове * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №34/28.03.2016 по дело №5663/2015Делба * разпределяне на имотите при делба * реална част * уравнение на дялове * теглене на жребий
ГКРешение №171/05.12.2013 по дело №2373/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * поправка на очевидна фактическа грешка * уравнение на дялове
ГКРешение №39/19.04.2016 по дело №4051/2015Делба на наследство * публична продан * теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №218/24.07.2013 по дело №566/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * уравнение на дялове * претенции по сметки * възражение за изтекла давност * съдебна спогодба * етажна собственост
ГКРешение №832/06.07.2011 по дело №219/2010Делба * окончателен разделителен протокол * уравнение на дялове * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №174/07.04.2011 по дело №482/2010Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * начален момент на забава
ГКРешение №221/29.12.2011 по дело №36/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * установяване право на собственост * придобивна давност * уравнение на дялове
ГКРешение №248/30.07.2010 по дело №88/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо * неизпълнение в срок
ГКРешение № 269/27.07.2011 по дело №1329/2010Делба * определяне на квоти * самостоятелен обект * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №134/31.05.2012 по дело №1064/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №162/01.10.2015 по дело №183/2015Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове
ГКОпределение №24/16.01.2015 по дело №7389/2014Частна касационна жалба * държавна такса * Делба * Установителен иск * уравнение на дялове
ГКРешение №64/31.03.2011 по дело №1309/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * право на ползване * съдебна спогодба * уравнение на дялове * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на форма * нищожност на отделни части на договор
ГКРешение №60/26.07.2010 по дело №534/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена
ГКРешение №256/21.05.2010 по дело №175/2010Поправка на очевидна фактическа грешка * очевидна фактическа грешка * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове
ГКРешение №99/06.04.2012 по дело №1036/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №10/01.02.2012 по дело №130/2011Делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * доказателства * свидетелски показания * уравнение на дялове
ГКРешение №150/21.03.2011 по дело №1666/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №166/04.07.2011 по дело №1390/2010Делба * съсобственост * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №280/21.06.2011 по дело №901/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване
ГКРешение №229/07.04.2010 по дело №14/2009Делба * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * лично имущество * възлагане на неподеляем имот * публична продан * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №6/08.03.2013 по дело №655/2012Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * незаконен строеж
ГКРешение №478/13.07.2010 по дело №4273/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * делба * съсобственост * уравнение на дялове * доказателства
ГКРешение №21/29.03.2016 по дело №3948/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * земеделски земи * публична продан * наследяване по колена
ГКРешение №74/25.03.2013 по дело №744/2012Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №300/27.06.2011 по дело №1040/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * подобрения
ГКРешение №279/05.07.2010 по дело №350/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №413/23.10.2012 по дело №107/2012Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * увеличаване на наследство * претенции по сметки * приращения * незаконен строеж * пристрояване * самостоятелен обект * подобрения * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №266/17.10.2014 по дело №3333/2014Делба * съсобственост * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * установяване на факти
ГКРешение №281/05.07.2010 по дело №539/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * връчване на съдебни книжа * служебно начало
ГКРешение №911/11.01.2011 по дело №1625/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * сила на пресъдено нещо * преклузия * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * нови факти и доказателства * самостоятелен обект
ГКРешение №406/10.01.2012 по дело №729/2010Делба на наследство * разделителен протокол * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * увеличаване на наследство * определяне на квоти * уравнение на дялове
ГКРешение №14/03.08.2012 по дело №217/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба * правомощия на въззивната инстанция * наследство * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №103/14.03.2011 по дело №1804/2009Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * откриване на наследство * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКОпределение №459/13.10.2015 по дело №3985/2015Частна касационна жалба * обратен изпълнителен лист * уравнение на дялове
ГКРешение №19/08.02.2013 по дело №619/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №394/18.10.2012 по дело №111/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * претенции по сметки * подобрения * публична продан * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №285/17.08.2010 по дело №3818/2008Делба * уравнение на дялове * строително-монтажни работи * преустройство * съсобственост * етажна собственост
ГКРешение №634/04.10.2010 по дело №1378/2009Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена * уравнение на дялове
ГКРешение №295/20.06.2011 по дело №595/2010Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №206/21.10.2014 по дело №2460/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * наследствено правоприемство * делба * уравнение на дялове
ГКРешение №191/29.10.2014 по дело №2299/2014Делба * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * правна квалификация * уравнение на дялове
ГКРешение №138/14.03.2012 по дело №609/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * съсобственост * съдебно-техническа експертиза * наследяване
ГКРешение №38/01.02.2012 по дело №343/2011Делба * уравнение на дялове * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №362/24.06.2010 по дело №354/2009Делба * делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове
ГКРешение №148/07.04.2010 по дело №437/2009съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * Делба * уравнение на дялове
ГКРешение №262/21.06.2010 по дело №722/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * Управление и разпореждане с общо имущество
ГКРешение №683/06.01.2011 по дело №1367/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №232/21.11.2013 по дело №847/2012Делба на наследство * съсобственост * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №230/06.08.2012 по дело №1707/2009Делба * определяне на квоти * доказателствена тежест * реституция * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * уравнение на дялове * договор за делба
ГКРешение №140/24.03.2011 по дело №373/2010Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * подобрения * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан * уравнение на дялове * изкупуване от съделител * договор за цесия
ГКРешение №694/05.01.2011 по дело №1697/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * самостоятелен обект * материалноправна легитимация на ищеца * материалноправна легитимация на ответник *
ГКРешение №139/16.11.2015 по дело №2715/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * реална част * уравнение на дялове
ГКРешение №165/31.05.2012 по дело №900/2011Делба * съсобственост * наследяване * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * самостоятелен обект * публична продан * обезщетение за ползване
ГКРешение №815/2010 г./15.02.2011 по дело №1713/2009Нищожност * делба * доказателства * уравнение на дялове * нищожност на договор за дарение * установителен иск * представителство
ГКРешение №447/02.12.2011 по дело №1182/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съдебна спогодба * възлагане на неподеляем имот * договор за спогодба * сила на пресъдено нещо * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №141/25.04.2012 по дело №920/2011Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * сила на пресъдено нещо * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №464/12.02.2013 по дело №418/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * уравнение на дялове * задържане на имота от заветника или надарения
ГКРешение №154/18.06.2013 по дело №880/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * публична държавна собственост * допустимост на иск
ГКРешение №197/03.08.2012 по дело №1430/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * преклузивен срок * съсобственост * предложение за изкупуване * договор за замяна * уравнение на дялове
ГКРешение №258/25.10.2011 по дело №144/2011Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * публична продан * наследяване
ГКРешение №498/2010/12.01.2011 по дело №1432/2009Делба * съсобственост * теглене на жребий * уравнение на дялове * разделителен протокол * окончателен разделителен протокол
ГКРешение №353/04.10.2012 по дело №455/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * самостоятелен обект * наследяване по колена
ГКРешение №374/26.07.2010 по дело №1193/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * експертиза
ГКРешение №145/11.07.2013 по дело №1986/2013Делба * съсобственост * публична продан * претенции по сметки * възлагане на неподеляем имот * етажна собственост * уравнение на дялове
ГКРешение №172/02.03.2010 по дело №62/2009Нищожност * договор за делба * симулация * земеделски земи * уравнение на дялове * съсобственост * доказателства * нищожност на договор
ГКРешение №98/17.07.2017 по дело №3685/2016Делба * разпределяне на имотите при делба * уравнение на дялове
ГКРешение №122/05.01.2018 по дело №4962/2016Делба * подобрения в съсобствен имот * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №34/17.07.2018 по дело №2022/2017Ревандикационен иск * нищожност на делба * уравнение на дялове