Ключови фрази
участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство

ГКРешение №234/17.12.2013 по дело №4057/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * оспорване на истинността на документ * упълномощаване * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКРешение №138/24.07.2013 по дело №684/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нотариално удостоверяване * нищожност-липса на форма * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКРешение №220/02.10.2015 по дело №2314/2015Неоснователно обогатяване * нищожност на нотариално действие * доказателствена сила на нотариален акт * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство * разписка