Ключови фрази
форма на упълномощаването

ГКРешение №110/11.04.2014 по дело №1237/2013Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * доклад по делото * нередовност на исковата молба * форма на упълномощаването
ГКРешение №501/12.01.2012 по дело №1912/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * нищожност на съдебна спогодба * упълномощаване * форма на упълномощаването * представителство
ГКРешение №101/05.04.2011 по дело №829/2009Нищожност * недействителност на договор * форма на упълномощаването * упълномощаване * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №20/19.02.2018 по дело №1822/2017дисциплинарно производство * форма на упълномощаването