Ключови фрази
частична недействителност

ГКОпределение №382/01.08.2013 по дело №3123/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * частична недействителност * отменителен /Павлов/ иск
ГКРешение №267/28.11.2011 по дело №225/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за делба * частична недействителност * нищожност на делба
ГКРешение №314/22.11.2011 по дело №392/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * вещо лице * частична недействителност * доклад по делото * доказателствена тежест