Ключови фрази
частична отмяна на съдебен акт

НКРешение №197/13.04.2011 по дело №1214/2011грабеж * незаконосъобразно наказание * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №524/16.12.2013 по дело №1664/2013Блудство с лице, ненавършило 14 г. * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №193/12.07.2012 по дело №517/2012Образуване и ръководене на организирана престъпна група * неистински парични знаци * копиране на пластики * оценка за истинност на доказателствата * анализ на доказателствена съвкупност * приобщаване на веществени доказателства * съучастническа дейност * компютърни данни * несъставомерно деяние * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * цели на наказанието * частична отмяна на съдебен акт * оправдаване от касационната инстанция
НКРешение №436/18.01.2010 по дело №341/2009Квалифицирани състави на документни престъпления * длъжностно лице * съучастническа дейност * необоснованост * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №425/19.12.2014 по дело №1491/2014Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на културна ценност * археологически обект/паметник на културата * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №314/06.02.2015 по дело №902/2014Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на културна ценност * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №197/07.06.2010 по дело №99/2010неправилно приложение на материалния закон * Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * частична отмяна на съдебен акт * лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност
НКРешение №97/08.03.2010 по дело №725/2009палеж на имущество на значителна стойност * съизвършителство * граждански иск в наказателното производство * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №554/13.01.2009 по дело №524/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * телефонна измама * индивидуализация на наказание * частична отмяна на съдебен акт * формиране на вътрешно убеждение
НКРешение №81/18.04.2011 по дело №725/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * изкупуване на метали без разрешение * прочитане на свидетелски показания * предмет на престъпление * частична отмяна на съдебен акт * Определяне на първоначален режим на изтърпяване на наказанието
НКРешение №192/11.07.2011 по дело №1078/2011Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * съответно обвинение в първата инстанция * недоказаност на авторството на деяние * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №282/09.03.2017 по дело №1222/2016Лека телесна повреда * процесуални нарушения * производни доказателства * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №41/31.03.2017 по дело №95/2017Убийство по хулигански подбуди * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №22/04.04.2017 по дело №1219/2016Укриване и неплащане на данъчни задължения * частична отмяна на съдебен акт * забрана за влошаване положението на обжалвалия/осъдения * изменено решение по наказанието
НКРешение №254/12.03.2018 по дело №923/2017Хулиганство * противозаконно пречене на орган на власт * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №304/12.04.2018 по дело №1066/2017Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи * неоснователност на касационна жалба * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №69/19.04.2018 по дело №205/2018Убийство по чл.115 НК * опит за убийство * пряк алтернативен умисъл * частична отмяна на съдебен акт * оправдаване от касационната инстанция * намаляване на наказание
НКРешение №31/28.05.2018 по дело №24/2018Укриване и неплащане на данъчни задължения * оправдаване от касационната инстанция * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №214/05.11.2018 по дело №912/2018Блудство по лице, навършило 14 г. * частична отмяна на съдебен акт * основание за възобновяване на наказателното дело * първоначален общ режим на изтърпяване на наказание
НКРешение №13/14.02.2019 по дело №24/2019Кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай * частична отмяна на съдебен акт
НКРешение №38/25.04.2019 по дело №66/2019Престъпления по чл.108 НК * отмяна на въззивна присъда * частична отмяна на съдебен акт * проповядване на расова или национална вражда или омраза * висок обществен интерес
НКРешение №149/18.09.2019 по дело №490/2019Убийство от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група * организирана престъпна група * отмяна на решение поради нарушаване на доказателствените правила * частична отмяна на съдебен акт * висок обществен интерес
НКРешение №241/21.01.2020 по дело №1058/2019Основни състави на производство, пренасяне , из готвяне, търговия и др. на наркотични вещества * разпространение на наркотични вещества * държане на наркотични вещества с цел разпространение * частична отмяна на съдебен акт * прочитане на свидетелски показания * техническа грешка * форми на изпълнителното деяние * многобройни смекчаващи вината обстоятелства * изменение на съдебен акт * отмяна поради допуснато нарушение на закона