Ключови фрази
частна жалба

ГКОпределение №130/20.06.2016 по дело №818/2016Частна жалба * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №578/13.07.2011 по дело №429/2011Частна жалба * правен интерес * иск за установяване на нищожно вписване на несъществуващи обстоятелства по партида на дружество
ТКОпределение №869/29.11.2010 по дело №664/2010Частна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №545/11.07.2011 по дело №373/2011Частна жалба * редовен от външна страна документ * извлечение от счетоводни книги
ТКОпределение №908/22.12.2011 по дело №846/2011Частна жалба * връчване на съдебни книжа * възстановяване на срокове * възражение в заповедно производство
ГКОпределение №29/20.01.2016 по дело №5949/2015Частна жалба * обезпечение пред съд * спиране на изпълнение на съдебно решение * заличаване на договорна ипотека
ТКОпределение №933/15.12.2010 по дело №834/2010Частна жалба * обезсилване на заповед за изпълнение
ТКОпределение №207/21.03.2011 по дело №176/2011Частна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване в търговски регистър * договор за особен залог
ТКОпределение №369/29.04.2011 по дело №311/2011Частна жалба * държавна такса * застраховка "гражданска отговорност" * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКОпределение №99/14.04.2016 по дело №730/2016Частна жалба
ГКОпределение №460/28.07.2014 по дело №3559/2014Частна жалба * адвокатско възнаграждение * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №6/07.01.2016 по дело №6097/2015Частна жалба
ГКОпределение №91/07.03.2016 по дело №839/2016Частна жалба * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №153/24.02.2011 по дело №117/2011Частна жалба * трето лице-помагач
ТКОпределение №710/24.07.2012 по дело №416/2012Частна жалба * запис на заповед * представяне на запис на заповед в оригинал * заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №283/12.07.2013 по дело №3787/2013Частна жалба * възстановяване на срокове * обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКОпределение №243/27.04.2015 по дело №665/2015Частна жалба * редовност на исковата молба * доклад по делото
ТКОпределение №780/12.12.2014 по дело №1817/2014Частна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №356/21.04.2011 по дело №214/2011Частна жалба * възражение за неподсъдност * местна подсъдност
ТКОпределение №383/22.06.2012 по дело №371/2012Частна жалба * заповед за изпълнение * обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист * изпълнителен лист * изчерпване на инстанционен контрол
ТКОпределение №922/14.12.2010 по дело №763/2010Частна жалба * оттегляне на иск
ГКОпределение №622/04.11.2009 по дело №530/2009частна жалба * солидарност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трето лице-помагач * правен интерес * обратен иск * трансформация на задължението за гледане в парично *
ГКОпределение №149/13.04.2016 по дело №1463/2016Частна жалба
ТКОпределение №212/16.02.2011 по дело №793/2010Частна жалба * държавна такса в заповедно производство
ТКОпределение №218/17.02.2011 по дело №1040/2010Частна жалба * обезсилване на заповед за изпълнение
ТКОпределение №890/07.12.2010 по дело №688/2010Частна жалба * спиране на изпълнение в заповедно производство * родова подсъдност
ТКОпределение №45/18.01.2012 по дело №10/2012 * Частна жалба
ТКОпределение №674/16.07.2012 по дело №517/2011Частна жалба * застраховка "гражданска отговорност" * допустимост на иск * делинквент * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ТКОпределение №232/06.04.2012 по дело №194/2012Частна жалба * заповед за изпълнение * незабавно изпълнение * извлечение от счетоводни книги
ГКОпределение №158/20.04.2012 по дело №162/2012 * Частна жалба