Ключови фрази
членство в кооперация

ТКРешение №48/19.04.2011 по дело №527/2010Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * договор за обработване на земеделска земя * членство в кооперация
ТКРешение №69/08.06.2012 по дело №226/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * членствено правоотношение * членство в кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация
ТКРешение №116/24.07.2013 по дело №986/2012Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * членство в кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * процесуална легитимация
ТКОпределение №304/01.06.2009 по дело №286/2009правна квалификация * прекратяване на трудовото правоотношение * кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * членство в кооперация
ТКРешение №181/11.01.2016 по дело №1662/2014Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * членство в кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация
ТКРешение №139/11.11.2013 по дело №301/2012Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * членство в кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * покана за общо събрание
ГКРешение №302/10.05.2010 по дело №53/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * преобразуване на кооперации * членство в кооперация * право на възстановяване
ТКРешение №173/11.10.2018 по дело №2641/2017Установителен иск * кооперация * доказателствена тежест * членство в кооперация
ТКРешение №186/17.10.2018 по дело №1563/2017Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * членство в кооперация * решение на общо събрание на кооперация
ТКРешение №188/05.12.2018 по дело №2309/2017Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * кооперация * членство в кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация
ГКРешение №14/22.03.2019 по дело №1815/2018Иск за трудово възнаграждение при принудителен престой * членство в кооперация * кооперация