Ключови фрази

факти, настъпили след предявяване на иска
факти, установени със свидетелски показания
фактическа власт
фактическа раздяла
фактическа рамка на обвинение
фактически действия на разпореждане с чужда вещ
фактически или правни действия на присвояване
фактическо обвинение
фактическо разпореждане с чуждо имущество
фактическо съжителство
фактологични неточности в мотиви на присъда
фактура
фактура без задължителни реквизити
фамилно име след развода
физико-химическа експертиза
физиологичен афект
фикс-сделка
фикс срок
фиктивен износ
фиктивни сделки
финансово-икономическа експертиза
финансово състояние на търговец
фискален касов бон
фондация
фоноскопска експертиза
форма за валидност
форма за действителност
форма и момент на прекратяване на трудовия договор
форма и съдържание на обвинителен акт
форма на вина
форма на застрахователен договор
форма на трудовия договор
форма на търговска сделка
форма на упълномощаването
формално проведено досъдебно производство
формално проведено тайно съвещание
форми на изпълнителното деяние
форми на изпълнителното деяние на измамата
форми на изпълнителното деяние на подкуп
форми на съучастие
формиране на вътрешно убеждение
формиране на доказателствени изводи
формиране на фактически изводи
фотография
фоторобот
функционален имунитет
функция на порочния документ при документната измама