Ключови фрази

цели на генералната превенция
цели на личната превенция
цели на наказанието
цена за достъп
цена за пренос на електроенергия
цена на иска
цесия
цесия на съдружник