Ключови фрази
грабеж, извършен в изпитателен срок на предходно осъждане

НКРешение №409/01.11.2012 по дело №1403/2012Грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда * грабеж, извършен в изпитателен срок на предходно осъждане