Ключови фрази
частична липса или повреда на товар

ТКРешение №187/05.11.2013 по дело №852/2012Отговорност за липси и повреди * договор за международен превоз на товари * освобождаване на превозвача от отговорност * частична липса или повреда на товар