Ключови фрази
частична нищожност

ТКРешение №144/08.11.2017 по дело №2155/2016Частична нищожност * договор за банков кредит * ипотека * възнаградителна лихва * нищожност на неравноправни клаузи * потребител