Ключови фрази
групиране на различни по вид наказания

НКРешение №291/07.06.2013 по дело №838/2013Кумулации * групиране на различни по вид наказания * пробационни мерки * приспадане на изтърпяно наказание
НКРешение №218/17.05.2010 по дело №153/2010Кумулации * групиране на различни по вид наказания
НКРешение №285/29.06.2015 по дело №694/2015Кумулации * групиране на различни по вид наказания