Ключови фрази
годишна вноска

ТКРешение №87/23.06.2009 по дело №594/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за приватизационна продажба * неустойка * компенсаторни инструменти * годишна вноска * мажоритарен купувач
ТКРешение №166/22.12.2009 по дело №346/2009договор за приватизационна продажба * годишна вноска * план - сметка * инфраструктура на курортен комплекс * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/