Ключови фрази
групиране на условни наказания

НКРешение №476/19.01.2009 по дело №442/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * групиране на условни наказания * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №421/21.10.2013 по дело №1304/2013Кумулации * групиране на условни наказания
НКРешение №488/30.01.2013 по дело №1402/2012Кумулации * най-благоприятно групиране на наказания * групиране на условни наказания
НКРешение №119/28.05.2014 по дело №262/2014Кумулации * групиране на условни наказания