Ключови фрази
частна касационна жалба по гл.37 гпк "заповедно производство"

ГКОпределение №107/04.02.2014 по дело №422/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство" * иск за съществуване на вземането * скужебно известни факти * писмени доказателства * обезсилване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №441/15.07.2014 по дело №2692/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство" * обратен изпълнителен лист * иск за установяване на вземането * обезсилване на заповед за изпълнение