Ключови фрази
Получаване на част от личното имущество

ГКРешение №427/2012/03.04.2013 по дело №1244/2011Получаване на част от личното имущество * развод * прекратяване на съпружеска имуществена общност * принос * свидетелски показания * лични средства