Ключови фрази
гражданска измама

НКРешение №59/30.03.2010 по дело №669/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Измама, ако причинената вреда е в големи размери * съставомерност на деяние * гражданска измама * имуществено разпореждане
НКРешение №25/15.06.2016 по дело №1602/2015Измама, ако причинената вреда е в големи размери * гражданска измама
НКРешение №265/12.07.2010 по дело №229/2010Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * гражданска измама * ограничаване на процесуално право * нередовно призоваване
НКРешение №453/31.10.2011 по дело №2098/2011Измама, ако причинената вреда е в големи размери * гражданска измама * имотна вреда
НКРешение №330/17.11.2015 по дело №882/2015Измама, извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на длъжността или пълномощието му или от лице, непосредствено извършващо по занятие сделки с валута в наличност * измама при сключване на договор * гражданска измама