Ключови фрази
частична отмяна на първоинстанционна присъда

НКРешение №183/10.07.2014 по дело №464/2014Хулиганство * осъден по непредявено обвинение по фактите * неоснователност на искане за възобновяване * частична отмяна на първоинстанционна присъда
НКРешение №563/23.01.2013 по дело №2096/2012Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * частична отмяна на първоинстанционна присъда * причинна връзка * доказаност на обвинението
НКРешение №462/26.10.2010 по дело №387/2010Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * определяне на типа затворническо заведение и режим на изтърпяване на наказание * частична отмяна на първоинстанционна присъда
НКРешение №550/19.01.2009 по дело №607/2008ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * измама * обсебване * предмет на доказване * разкриване на обективната истина * частична отмяна на първоинстанционна присъда * имуществено разпореждане
НКРешение №257/16.05.2011 по дело №1397/2011Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * лишаване от право на управление на МПС * частична отмяна на първоинстанционна присъда
НКРешение №541/06.01.2011 по дело №540/2010Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * трафик на хора * продължавана престъпна дейност * авторство на деянието * обвинение, доказано по несъмнен начин * приложение на чл. 24 НК * неправилно приложение на материалния закон * частична отмяна на първоинстанционна присъда