Ключови фрази
дълг на едноличен търговец

ТКРешение №229/08.06.2010 по дело №37/2009Отменителен иск * договор за дарение * съпружеска имуществена общност * дълг на едноличен търговец