Ключови фрази
Отменителен иск

ГКРешение №326/20.12.2012 по дело №177/2012Отменителен иск * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * предварителен договор * трето лице * увреждане на кредитор * доказателствена тежест
ГКРешение №171/08.08.2014 по дело №4175/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * относителна недействителност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №208/27.11.2015 по дело №189/2015Отменителен иск * погасителна давност * намаляване на завещателно разпореждане * завет * откриване на наследство * възстановяване на запазена част
ТКРешение №179/07.03.2011 по дело №63/2010Отменителен иск * недопустим съдебен акт * правна квалификация * редовност на исковата молба
ТКРешение №229/08.06.2010 по дело №37/2009Отменителен иск * договор за дарение * съпружеска имуществена общност * дълг на едноличен търговец
ГКРешение №362/16.11.2015 по дело №2574/2015Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * симулативна сделка * относителна недействителност
ГКОпределение №397/29.06.2010 по дело №176/2010съдебни разноски * държавна такса * цена на иска * изменение на решението в частта относно разноските * Отменителен иск *
ГКРешение №162/01.07.2014 по дело №7320/2013Отменителен иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №639/06.10.2010 по дело №754/2009Отменителен иск * прогласяване на недействителност * договор за наем * договор за заем * обезщетение за ползване * съсобственост * увреждане на кредитор
ГКРешение №92/22.02.2011 по дело №1863/2010Отменителен иск * неоснователно обогатяване * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №61/01.03.2016 по дело №4578/2015Отменителен иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №121/05.03.2010 по дело №3118/2008вписване на искова молба * относителна недействителност * разваляне на договор * договор за дарение * Отменителен иск * трето лице
ГКРешение №122/14.03.2011 по дело №1028/2010Отменителен иск * договор за дарение * недействителност на договор * погасителна давност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №612/26.10.2010 по дело №1764/2009Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ГКРешение №137/10.03.2010 по дело №836/2009отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * Отменителен иск
ГКРешение №328/23.04.2010 по дело №879/2009Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №503/16.01.2013 по дело №168/2012Отменителен иск * Отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * дарение * нередовност на исковата молба * правна квалификация
ТКОпределение №466/11.07.2012 по дело №364/2012Частна касационна жалба * внасяне на държавна такса * Отменителен иск * връщане на въззивна жалба
ТКРешение №199/13.11.2012 по дело №191/2012Отменителен иск * цесия * относителна недействителност * активна легитимация на ищец
ГКРешение №65/25.03.2016 по дело №3800/2015Отменителен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * материалноправна легитимация на ищеца * относителна недействителност * увреждане
ГКРешение №134/15.04.2015 по дело №3288/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане * договор за покупко-продажба
ГКРешение №46/07.03.2016 по дело №4352/2015Отменителен иск * правен интерес * договорна ипотека * законна ипотека
ГКРешение №190/19.05.2015 по дело №1910/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за дарение * увреждане на кредитор
ГКРешение №18/04.02.2015 по дело №3396/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * недействителност на договор * договор за дарение * увреждане на кредитор * отчуждаване на завещана вещ
ГКРешение №196/07.10.2015 по дело №7109/2014Отменителен иск * режим на съпружеска имуществена общност * отменителен /Павлов/ иск * Иск за оспорване на вземането
ГКРешение №333/19.10.2012 по дело №955/2011Отменителен иск * договор за покупко-продажба * разсрочено плащане * относителна недействителност * заместване в дълг * встъпване в дълг на трето лице
ГКРешение №151/27.07.2011 по дело №785/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ГКРешение №552/15.07.2010 по дело №171/2009Отменителен иск * предварителен договор * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор
ГКРешение №79/30.03.2010 по дело №3356/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * вписване на искова молба * необходимо другарство * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * договор за дарение
ГКРешение №147/13.05.2016 по дело №463/2016Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество
ТКРешение №199/30.12.2010 по дело №966/2009Отменителен иск * поръчителство * отменителен /Павлов/ иск
ГКРешение №566/18.06.2010 по дело №1473/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * увреждане на кредитор * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №261/25.06.2015 по дело №5981/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * увреждане на кредитор * отчуждаване * договор за кредит * несеквестируемост
ГКРешение №12/11.03.2014 по дело №3547/2013Отменителен иск * право на ползване * обезщетение за прослужено време * военнослужещ
ГКРешение №320/05.11.2013 по дело №1379/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * увреждане на кредитор
ГКРешение №4/26.01.2011 по дело №551/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ТКРешение №185/22.11.2010 по дело №136/2010Отменителен иск * авал * запис на заповед * договор за дарение
ГКРешение №100/14.06.2016 по дело №3071/2015Отменителен иск * относителна недействителност * договор за дарение
ГКРешение №48/21.02.2014 по дело №4321/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * дарение
ГКРешение №967/08.03.2010 по дело №3336/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * родителски права и задължения * съпружеска имуществена общност * солидарност * доказателствена тежест
ГКРешение №386/2014/25.03.2015 по дело №1490/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №583/21.07.2011 по дело №1483/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * увреждане на кредитор * запис на заповед * нищожност
ГКРешение №535/13.09.2010 по дело №1224/2009Отменителен иск * разваляне на договор * относителна недействителност * неизпълнение * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * доказателствена тежест
ГКРешение №311/16.04.2010 по дело №308/2009Отменителен иск * непозволено увреждане * увреждане на кредитор * относителна недействителност * погасителна давност
ГКРешение №54/14.04.2015 по дело №1788/2014Отменителен иск * съпружеска имуществена общност * относителна недействителност * договор за дарение
ГКРешение №120/03.04.2015 по дело №5489/2014Отменителен иск * относителна недействителност * отменителен /Павлов/ иск * договор за продажба * доказателствена тежест
ГКРешение №131/16.06.2014 по дело №4996/2013Отменителен иск * недействителност на сделка * относителна недействителност
ГКРешение №179/11.05.2011 по дело №1198/2010Отменителен иск * договор за дарение * поръчителство
ТКОпределение №893/16.12.2011 по дело №726/2011Частна касационна жалба * местна подсъдност * Отменителен иск
ГКРешение №407/29.12.2014 по дело №2301/2014Отменителен иск * договор за покупко-продажба * отменителен /Павлов/ иск * прогласяване на недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №357/11.05.2010 по дело №100/2010Отменителен иск * договор за дарение * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * доказателства
ГКРешение №221/21.06.2011 по дело №399/2010 * Отменителен иск
ТКОпределение №544/21.10.2009 по дело №498/2009правен интерес * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * Отменителен иск
ГКРешение №423/29.11.2012 по дело №1623/2011Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №312/28.10.2014 по дело №2800/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * недействителност на договор * договорна ипотека * вписване на възбрана * относителна недействителност
ГКРешение №456/25.06.2010 по дело №1294/2009Отменителен иск * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * увреждане на кредитор * несеквестируемост
ТКРешение №57/19.07.2010 по дело №695/2009Отменителен иск * правен интерес * апорт * несъстоятелност * увреждане на кредитор * знание за увреждане от длъжник
ТКОпределение №840/05.12.2011 по дело №816/2011Частна касационна жалба * Отменителен иск
ГКРешение №270/19.02.2015 по дело №7175/2013Отменителен иск * доказателствени средства * недействителност на договор * запис на заповед * липса на мотиви
ГКРешение №343/30.11.2011 по дело №1379/2010Отменителен иск * договор за покупко-продажба * договор за делба * недействителни клаузи
ГКРешение №171/14.07.2011 по дело №1201/2010Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №186/02.07.2015 по дело №4465/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност
ГКРешение №45/01.06.2011 по дело №450/2010Отменителен иск * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №189/02.07.2012 по дело №1072/2009Отменителен иск * симулация * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * трето лице
ГКРешение №238/15.01.2015 по дело №1880/2014Отменителен иск * правен интерес
ГКРешение №85/2014/06.01.2015 по дело №3017/2013Отменителен иск * съпружеска имуществена общност * относителна недействителност * увреждане на кредитор * договор за дарение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №13/19.02.2015 по дело №4606/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * увреждане на кредитор * предварителен договор * недействителност на договор
ГКРешение №292/14.07.2011 по дело №1220/2010Отменителен иск * давностен срок * погасителна давност * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ГКРешение №224/30.10.2014 по дело №2310/2014Отменителен иск * договорна ипотека * кредитор с прието вземане * договор за дарение
ТКОпределение №108/05.11.2010 по дело №422/2010Отменителен иск * относителна недействителност * договор за цесия
ГКРешение №55/24.02.2016 по дело №4525/2015Отменителен иск * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №264/18.12.2013 по дело №915/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * прогласяване на недействителност * конститутивен иск * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * недопустимост на решение
ГКРешение №97/30.05.2013 по дело №442/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договорна ипотека * увреждане на кредитор * особени основания за нищожност на ипотека
ГКРешение №477/23.01.2013 по дело №1648/2011Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * нови факти и обстоятелства * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недействителност на договор
ГКРешение №193/22.07.2016 по дело №4144/2015Отменителен иск * относителна недействителност * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация * придобиване преди брака
ГКРешение №147/25.07.2016 по дело №645/2016Отменителен иск * увреждане на кредитор * разваляне поради неизпълнение * начало на давностен срок
ГКРешение №104/25.07.2016 по дело №5345/2015Отменителен иск * запис на заповед * обезпечаване на чуждо задължение * поръчителство * дарение * солидарна отговорност
ГКРешение №255/20.12.2016 по дело №1473/2016Отменителен иск * поръчителство
ГКРешение №245/19.01.2017 по дело №1428/2016Отменителен иск * поръчителство * обезпечаване на чуждо задължение * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №60/20.04.2017 по дело №3094/2016Отменителен иск * основателност на иск * увреждане на кредитор * знание за увреждане от длъжник
ГКРешение №45/15.06.2017 по дело №2456/2015Отменителен иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор
ГКРешение №86/30.06.2017 по дело №1164/2015Отменителен иск * представителна власт * представителство * договор за строителство
ГКРешение №19/14.02.2018 по дело №1766/2017Съпружеска имуществена общност /СИО/ * относителна недействителност * Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск
ГКРешение №8/19.03.2018 по дело №1285/2017Отменителен иск * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания
ГКРешение №160/27.06.2018 по дело №2948/2017Отменителен иск * относителна недействителност * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * доклад по делото * увреждане на кредитор
ГКРешение №263/21.01.2019 по дело №1384/2018Отменителен иск * предварителен договор * увреждане на кредитор
ГКРешение №17/24.04.2019 по дело №957/2018Отменителен иск * Обезсилване на решение * непозволено увреждане * отказ от иск * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №190/03.12.2019 по дело №4386/2018Отменителен иск * Обезпечение на дълг * относителна недействителност * неустойка за забава * изискуемост на вземането