Ключови фрази
частна касационна жалба по гл.37 гпк "заповедно производство")

ТКОпределение №88/21.01.2014 по дело №95/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство") * недопустим съдебен акт * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №140/10.02.2014 по дело №44/2014 * Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство")
ТКОпределение №620/29.09.2014 по дело №2134/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство") * недопустим съдебен акт * процесуална легитимация
ТКОпределение №73/31.01.2014 по дело №188/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство") * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги * индивидуализация на вземането * заповед за незабавно изпълнение