Ключови фрази
заповед за незабавно изпълнение

ТКОпределение №583/20.07.2010 по дело №506/2010договор за цесия * договор за кредитна карта * заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №479/07.10.2010 по дело №469/2010заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * договор за наем
ТКОпределение №754/28.11.2012 по дело №584/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * извлечение от счетоводни книги * предсрочна изискуемост
ТКОпределение №146/23.03.2009 по дело №125/2009заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед * падеж на запис на заповед * нищожен запис на заповед
ТКОпределение №415/15.07.2009 по дело №375/2009спиране на изпълнение в заповедно производство * компетентност на съда в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №187/22.04.2013 по дело №1662/2013заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №149/18.11.2014 по дело №4024/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед * менителничен ефект * изпълнителен лист
ТКОпределение №874/05.10.2012 по дело №666/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * спиране на изпълнение в заповедно производство * обжалване на разпореждане за спиране на заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №226/27.03.2012 по дело №680/2011заповед за незабавно изпълнение * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение * редовен от външна страна документ
ТКОпределение №466/05.07.2013 по дело №1032/2013Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение * връщане на частна жалба * определяне на дължима държавна такса
ГКОпределение №499/15.10.2010 по дело №482/2010заповед за незабавно изпълнение * държавна такса * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №568/08.10.2010 по дело №510/2010заповед за незабавно изпълнение * договор за наем * връщане на вещта * условно изпълнително основание * разваляне поради неизпълнение
ТКОпределение №763/11.11.2011 по дело №678/2011Частна касационна жалба * запис на заповед * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №710/24.07.2012 по дело №416/2012Частна жалба * запис на заповед * представяне на запис на заповед в оригинал * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №59/10.05.2016 по дело №623/2015Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * лихва * обезщетение за забава * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №1161/28.12.2012 по дело №865/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * договор за цесия * извлечение от счетоводни книги
ГКОпределение №416/05.07.2010 по дело №369/2010родова подсъдност * заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * Установителен иск
ТКОпределение №748/12.11.2013 по дело №3559/2013Частна касационна жалба * падеж на задължението * заповед за незабавно изпълнение * споразумение * нотариална заверка на подписите
ТКОпределение №508/06.07.2010 по дело №281/2010заповед за незабавно изпълнение * договор за лизинг
ГКОпределение №552/01.10.2010 по дело №432/2010заповед за незабавно изпълнение * условно изпълнително основание * предаване на владение
ГКОпределение №601/04.11.2011 по дело №451/2011заповед за незабавно изпълнение * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №244/12.05.2010 по дело №180/2010допустимост на иск * заповед за незабавно изпълнение * установителен иск * Неустойка * прекомерност на неустойка
ГКОпределение №97/22.02.2011 по дело №35/2011заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №38/11.09.2015 по дело №854/2012Иск за съществуване на вземането * предмет на делото * доказателствена тежест * заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед * каузално правоотношение
ТКРешение №123/06.01.2015 по дело №1196/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган * отмяна-нарушено право на участие * обезсилване на изпълнителен лист * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №461/28.06.2010 по дело №272/2010извлечение от счетоводни книги * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №144/25.02.2013 по дело №48/2013Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * връчване на съдебни книжа * заповед за изпълнение срещу поръчители при обявен в несъстоятелност главен длъжник
ТКРешение №21/25.02.2015 по дело №412/2014Установителен иск * връщане на даденото по развален договор * заповед за незабавно изпълнение * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №292/13.05.2010 по дело №67/2010спиране на изпълнение на съдебно решение * доказателства за извършено плащане * заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №72/15.02.2010 по дело №720/2009заповед за незабавно изпълнение * редовен от външна страна документ * изискуемост на вземането
ТКОпределение №88/21.01.2014 по дело №95/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство") * недопустим съдебен акт * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №105/30.01.2013 по дело №660/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * прекратяване при висящ процес * иск за съществуване на вземането
ГКОпределение №605/11.11.2009 по дело №612/2009заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №132/28.07.2015 по дело №3477/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * заповед за незабавно изпълнение * менителничен ефект * солидарен длъжник * предсрочна изискуемост * каузално правоотношение
ГКОпределение №429/12.08.2011 по дело №289/2011заповед за незабавно изпълнение * недопустим съдебен акт * обжалване на издадена заповед за изпълнение * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ТКОпределение №1076/03.12.2012 по дело №381/2012Частна касационна жалба * договор за гражданско дружество * управител на гражданско дружество * запис на заповед * заповед за незабавно изпълнение * упълномощаване
ГКОпределение №311/10.05.2013 по дело №2929/2013заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №400/17.07.2009 по дело №230/2009заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * редовен от външна страна документ * изпълнително основание
ТКОпределение №877/28.12.2012 по дело №820/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * договор за залог или ипотечен акт-заповедно производство
ТКОпределение №17/12.01.2010 по дело №734/2009предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги * договор за потребителски кредит * заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №487/30.07.2010 по дело №383/2010заповед за незабавно изпълнение * спиране на изпълнение в заповедно производство
ГКОпределение №76/14.02.2011 по дело №666/2010заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * договор за цесия
ТКРешение №230/11.08.2014 по дело №383/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * каузално правоотношение * авалист * авал * възражения
ТКОпределение №456/02.07.2013 по дело №2607/2013Частна жалба * заповед за незабавно изпълнение * недопустим съдебен акт * заповедно производство * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №394/30.05.2011 по дело №361/2011заповед за незабавно изпълнение * изискуемост на вземането * програма за развитие на селските райони * Частна касационна жалба
ГКОпределение №10/13.01.2010 по дело №645/2009заповед за незабавно изпълнение * заповед за изпълнение * възражение в заповедно производство * спиране на изпълнение в заповедно производство * заповедно производство
ТКОпределение №548/12.07.2010 по дело №434/2010заповед за незабавно изпълнение * договор с нотариална заверка на подписите
ТКРешение №66/28.07.2015 по дело №378/2014Иск за съществуване на вземането * реквизит на запис на заповед * доказателствена тежест * предмет на делото * заповед за незабавно изпълнение * каузално правоотношение
ТКРешение №206/06.04.2015 по дело №3701/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * менителничен ефект * запис на заповед
ТКРешение №165/31.10.2013 по дело №1202/2011Установителен иск * възражение пред въззивен съд в заповедно производство * недопустим съдебен акт * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №549/12.07.2010 по дело №514/2010акт за начет * заповед за незабавно изпълнение * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №143/13.12.2013 по дело №1132/2012Иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * обезсилване на изпълнителен лист * правен интерес
ГКОпределение №608/12.11.2009 по дело №534/2009заповед за незабавно изпълнение * държавна такса * указания на съда * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ТКОпределение №782/09.11.2010 по дело №127/2009запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №43/21.01.2013 по дело №602/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед * дописване върху запис на заповед
ТКРешение №30/25.04.2013 по дело №245/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * правен интерес * обезсилване на изпълнителен лист * заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №360/06.11.2013 по дело №4277/2013заповед за незабавно изпълнение * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение * договорна ипотека * препис от документ * нотариално удостоверяване
ГКОпределение №110/12.02.2010 по дело №44/2010заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №757/28.12.2009 по дело №827/2009извлечение от счетоводни книги * заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №541/02.08.2012 по дело №242/2012допустимост на иск * установителен иск в заповедно производство * иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКОпределение №226/03.05.2010 по дело №111/2010заповед за незабавно изпълнение
ГКРешение №444/19.02.2016 по дело №5212/2013Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * заповед за незабавно изпълнение * договор за заем
ТКОпределение №82/20.01.2014 по дело №4564/2013Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * извлечение от регистъра на особените залози * връщане на лизингова вещ
ГКОпределение №249/16.05.2012 по дело №94/2012заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * активна процесуална легитимация * съпружеска имуществена общност * договорна подсъдност * спиране на изпълнение в заповедно производство
ТКРешение №152/15.11.2012 по дело №1058/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * липса на правен интерес * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №766/03.11.2010 по дело №693/2009заповед за незабавно изпълнение * реквизит на запис на заповед
ГКОпределение №753/30.12.2009 по дело №749/2009заповед за незабавно изпълнение * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКРешение №76/07.05.2013 по дело №391/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * заличаване на договорна ипотека * иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * изтичане на срок * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №218/19.03.2012 по дело №167/2012заповед за незабавно изпълнение * обезсилване на заповед за изпълнение * установителен иск
ТКОпределение №567/13.07.2010 по дело №472/2010заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед * единен идентификационен код /ЕИК/ * правоприемство между юридически лица
ТКОпределение №398/22.06.2012 по дело №214/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * договор за финансов лизинг * погасителен план * нотариална заверка на подписите * нотариално заверен договор за финансов лизинг
ТКРешение №207/22.06.2015 по дело №3780/2013Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №1031/15.11.2012 по дело №719/2012Частна касационна жалба * извлечение от счетоводни книги * договор за банков кредит * заповед за незабавно изпълнение * реквизити на заявление за издаване на заповед за изпълнение * предсрочна изискуемост
ГКОпределение №93/30.01.2012 по дело №676/2011заповед за незабавно изпълнение * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ТКРешение №167/18.12.2014 по дело №3453/2013Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * заповед за незабавно изпълнение * възражение за прихващане
ГКОпределение №412/27.06.2013 по дело №2372/2013заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №857/09.12.2011 по дело №623/2011Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * връчване на нотариална покана * запис на заповед
ТКОпределение №861/03.12.2010 по дело №899/2010Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * предявяване на запис на заповед
ГКОпределение №600/04.11.2011 по дело №446/2011заповед за незабавно изпълнение * държавна такса * издръжка * освобождаване от такси и разноски
ТКОпределение №739/21.12.2009 по дело №652/2009заповед за незабавно изпълнение * договор за потребителски кредит * извлечение от счетоводни книги * предсрочна изискуемост
ТКРешение №213/22.12.2014 по дело №2700/2013Иск за съществуване на вземането * предмет на делото * доказателствена тежест * заповед за незабавно изпълнение * каузално правоотношение * възражение в заповедно производство * реквизит на запис на заповед
ГКОпределение №347/04.06.2010 по дело №311/2010условно изпълнително основание * заповед за незабавно изпълнение * изискуемост на вземането * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКОпределение №274/29.05.2009 по дело №2/2009заповед за незабавно изпълнение * предварителен договор
ТКОпределение №419/21.07.2015 по дело №1152/2015Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * допълнителна искова молба * евентуален иск * обективно съединяване на искове * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * изменение на иска
ТКРешение №115/11.01.2016 по дело №2427/2014Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №630/01.10.2013 по дело №3317/2013Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * отмяна на разпореждане за незабавно изпълнение * обжалване на разпореждане за издаване на заповед за изпълнение * заповедно производство
ТКОпределение №426/16.07.2009 по дело №332/2009заповед за незабавно изпълнение * извлечение от счетоводни книги * договор за потребителски кредит * предсрочна изискуемост
ГКОпределение №88/18.02.2011 по дело №48/2011заповед за незабавно изпълнение * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ТКОпределение №321/03.05.2010 по дело №286/2010заповед за незабавно изпълнение * нищожна клауза-неустойка
ТКРешение №16/28.02.2013 по дело №218/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * тълкуване на договор * заповед за незабавно изпълнение * договорни клаузи
ТКОпределение №143/06.03.2015 по дело №2031/2013Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * договор за наем
ГКОпределение №404/10.08.2010 по дело №256/2010заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * запис на заповед * спиране на изпълнение в заповедно производство * иск за съществуване на вземането * обратен изпълнителен лист * обезсилване на изпълнителен лист
ГКОпределение №627/09.12.2010 по дело №399/2010заповед за незабавно изпълнение * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №309/18.06.2010 по дело №325/2010заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №462/29.07.2009 по дело №307/2009предявяване на запис на заповед * запис на заповед * заповед за незабавно изпълнение * заповедно производство
ТКОпределение №73/31.01.2014 по дело №188/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство") * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги * индивидуализация на вземането * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №118/24.02.2009 по дело №25/2009заповед за незабавно изпълнение * обезсилване на изпълнителен лист * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ТКРешение №87/28.07.2015 по дело №766/2012Иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост
ГКОпределение №653/13.11.2009 по дело №545/2009заповед за незабавно изпълнение * публична продан * частен съдебен изпълнител * въвод във владение * постановление за възлагане * изпълнително основание
ТКОпределение №143/23.02.2010 по дело №912/2009заповед за незабавно изпълнение * споразумение
ТКОпределение №1172/28.12.2012 по дело №733/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * представяне на запис на заповед в оригинал
ТКОпределение №75/27.01.2011 по дело №58/2011Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * договор за финансов лизинг * нотариална заверка на подписите
ГКОпределение №454/29.12.2008 по дело №2260/2008спиране на изпълнение в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №34/28.01.2010 по дело №11/2010заповед за незабавно изпълнение * модалитет * условно изпълнително основание * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ТКОпределение №243/12.03.2010 по дело №170/2010заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * извлечение от сметка
ТКОпределение №14/12.01.2011 по дело №849/2010Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * държавна такса
ГКОпределение №159/27.02.2012 по дело №94/2012заповед за незабавно изпълнение * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №236/11.05.2010 по дело №238/2010обезсилване на изпълнителен лист * заповед за незабавно изпълнение * спиране на изпълнение в заповедно производство
ГКОпределение №445/27.07.2009 по дело №416/2009заповед за незабавно изпълнение * етажна собственост
ТКРешение №116/03.08.2016 по дело №711/2015Иск за оспорване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №148/02.12.2016 по дело №2072/2015Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * заповед за незабавно изпълнение * предсрочна изискуемост * предсрочна изискуемост на вземанията за възнаградителни лихви и такси
ТКРешение №1/01.02.2017 по дело №3228/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №205/16.02.2017 по дело №2932/2015Иск за съществуване на вземането * договор за потребителски кредит * заповед за незабавно изпълнение * възражение за нищожност * противоречие със закона * предсрочна изискуемост
ТКРешение №176/31.10.2017 по дело №2299/2016Иск за съществуване на вземането * застраховка "автокаско" * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №90/12.07.2018 по дело №997/2017Иск за съществуване на вземането * обезщетение за забава * законна лихва * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №77/08.08.2018 по дело №109/2017Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * заповед за незабавно изпълнение * очевидна фактическа грешка
ТКРешение №56/08.04.2019 по дело №2888/2018Отмяна на влязло в сила решение * заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед
ТКРешение №10/25.02.2020 по дело №16/2019Иск за съществуване на вземането * Установителен иск * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * заповед за незабавно изпълнение