Ключови фрази
Момент на юридическо придобиване правото на собственост

ГКРешение №38/25.03.2019 по дело №878/2018Делба * съпружеска имуществена общност * обезщетение за отчужден личен имот * заем * Момент на юридическо придобиване правото на собственост