Ключови фрази
газхроматографско изследване

НКРешение №376/27.11.2013 по дело №1373/2013Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * допустимост на доказателства * газхроматографско изследване * ред за установяване употребата на алкохол * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №143/18.05.2015 по дело №350/2015Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * газхроматографско изследване * ред за установяване употребата на алкохол
НКРешение №344/06.10.2011 по дело №1780/2011Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * необоснованост * кредитиране на свидетелски показания * съдебно-медицинска експертиза * газхроматографско изследване * установяване на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта * указания на касационната инстанция * указания на ВКС
НКРешение №466/14.10.2010 по дело №428/2010Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * установяване на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта * концентрация на алкохол в кръвта * съставомерност на деяние * газхроматографско изследване * ред за установяване употребата на алкохол