Ключови фрази
грабеж със заплаха

НКРешение №161/08.04.2013 по дело №337/2013Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * грабеж със заплаха
НКРешение №196/25.05.2015 по дело №299/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * индивидуализация на наказание * грабеж със заплаха
НКРешение №333/02.12.2014 по дело №960/2014Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * грабеж със заплаха * заплашване * изпълнително деяние * правна квалификация на деяние
НКРешение №190/20.02.2019 по дело №655/2018Грабеж * грабеж със заплаха * заплашване * отмяна на въззивна присъда * съществени процесуални нарушения * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата * неправилно приложение на материалния закон