Ключови фрази
граничен контрол

НКРешение №563/16.01.2009 по дело №607/2008Престъпления по служба * митнически сборове * граничен контрол
НКРешение №96/20.03.2009 по дело №30/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * граничен контрол * забрана за напускане на пределите на страната * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №135/29.03.2012 по дело №258/2012Квалифицирани състави на престъпления по служба * анализ на доказателствена съвкупност * съдебно-ветеринарна експертиза * бланкетна норма * съставомерност на деяние * авторство на деянието * граничен контрол
НКРешение №260/18.05.2010 по дело №96/2010граници на Европейския съюз * право на адвокатска защита * самопризнание * съставомерност на деяние * граничен контрол * степен на обществена опасност * индивидуализация на наказание * Незаконно преминаване и превеждане през граница
НКРешение №137/11.05.2009 по дело №98/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15.03.2001 г. * преминаване на държавна граница * Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. (Кодекс на шенгенските граници) * граничен контрол * споразумение * граници на Европейския съюз * Незаконно преминаване и превеждане през граница * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
НКРешение №142/13.04.2009 по дело №99/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * споразумение * граничен контрол * Незаконно преминаване и превеждане през граница