Ключови фрази
техническа неизправност на кораб

ТКРешение №592/05.12.2008 по дело №306/2008договор за беърбоут чартър * щети на пристанищно съоръжение * техническа неизправност на кораб * чартьор * корабособственик * корабопритежател