Ключови фрази
корабопритежател

ТКРешение №592/05.12.2008 по дело №306/2008договор за беърбоут чартър * щети на пристанищно съоръжение * техническа неизправност на кораб * чартьор * корабособственик * корабопритежател
ГКРешение №151/30.07.2019 по дело №3044/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение * корабопритежател * корабособственик * отговорност за вреди