Ключови фрази
тъкуване на решението

ГКРешение №356/13.12.2011 по дело №732/2011Делба * тъкуване на решението * поправка на очевидна фактическа грешка